Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås fortsätter att bryta ny mark

Artikeln publicerades:

Ett nytt år stundar och det är dags att summera 2019 ur ett tillväxt- och näringslivsperspektiv. Mycket bra har hänt, men jag vill främst lyfta fram tre saker som verkligen bryter mark och ger Borås konkurrensfördelar.

Först den tillväxt vi ser i nyetableringar. 2018 sålde vi ca 40 ha industrimark och när vi stänger 2019 så kommer vi att ha uppnått i stort sett samma siffra. Många företag ser fördelarna med Borås läge, tillgång till kvalificerad arbetskraft och våra starka kluster. Flera huvudkontor har etablerat sig eller flyttat tillbaka sin verksamhet till Borås. Efterfrågan är fortsatt stor och staden gör nu allt för att snabbt få fram ytterligare tillgänglig industrimark.

En annan milstolpe som nåtts under året är vår satsning på hållbar logistik. Nu startar pilotprojektet med långa lastbilar mellan Göteborgs hamn och Viareds företagspark. Under december börjar lastbilarna köra och inledningsvis kommer 20-30 containers per vecka att levereras på detta sätt. I framtiden ser vi att flera hundra containers kan levereras med dessa fordon varje vecka, dessutom i fordonståg och helt eller delvis autonomt. Satsningen är unik i Sverige och kommer hjälpa våra företag att möta miljökrav och förbättra ekonomi och effektivitet. I december börjar också elfordonen i projektet Good Gods att rulla i centrum. Detta är början på en helt ny syn på stadslogistik som är både energisnål och ger möjligheter till bättre tillgänglighet och miljö i staden.

Under några år har nu ett hundratal kreativa och kulturella företag genom projektet DigiCreate lärt om och tränats i digitala lösningar och hjälpmedel för försäljning och marknadsföring. Målet är att hjälpa mindre aktörer att kunna leva på sitt kreativa företag och ha möjlighet till tillväxt och utveckling. Kreativa och kulturella företag binder på ett bra sätt ihop de övriga kluster som finns här i Borås och tillsammans med e-handel och textil bildas Borås unika DNA – det DNA vi lever av och som varit motorn i många av stadens framgångar de senaste åren.

Nu ser vi fram emot ett 2020 där vi skapar framgång, näringsliv och stad tillsammans. Tack för det – det är unikt.

Anders Glemfelt
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-17] Borås fortsätter att bryta ny mark

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol