Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad besöker 109 företag på 109 dagar

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

I berättelsen ”Jorden runt på 80 dagar” av Jules Verne åker Phileas Fogg runt till jordens alla hörn. Han möter många spännande människor och får ny kunskap om ny teknik och nya förutsättningar.

När Borås stads politiker och tjänstepersoner nu genomför ”Borås runt på 109 dagar” så är syftet detsamma, att lära och förstå företagaren och dennes villkor. För att skapa dialog och diskutera olika företags och branschers förutsättningar och bättre förstå hur det är att driva företag. Satsningen har tagits emot väldigt positivt och vi hoppas att dialogen ska bidra till ett ännu bättre företagsklimat i Borås. Självklart har vi som besökare också med fika för en extra bra upplevelse i mötet.

Vi har fått träffa många branscher, små och stora företag med varierad geografisk placering över hela vår stad. Många av företagen är sådana vi aldrig möter i vanliga fall, så för oss har det varit viktigt att ta del av deras erfarenheter och synpunkter. Stort tack för dem.

Vad är det då vi möter för frågor och funderingar? Ett brett spektrum naturligtvis, men det som hittills har återkommit från många handlar om kompetensförsörjning, oro och synpunkter på skola och utbildning, infrastruktur, kollektivtrafik och specifikt trafiksituationen i Viared. Många upplever problem i kombination av kompetensrekryteringar och pendling. Företagen vill också diskutera upphandling, vara med och bygga nya bostäder för framtidens invånare i Borås samt vara med i utvecklingen av en ännu attraktivare stad. Det är också viktigt för de flesta att politiken tar fram tydliga planer och visioner för staden – och att man sedan håller sig till dem. Det ger stabila förutsättningar för företagandet och möjlighet att växa och utvecklas.

Företagen i Borås känner stort ansvar för och vill delta i utvecklingen av vår stad. Många lovordar dialogen som startats genom besöken och vill fortsätta att träffas.

Nu kommer vi att slutföra besöken, i skrivande stund har vi genomfört hälften, sammanställa alla synpunkter och återkoppla till dem vi besökt senare i vår. Vem vet, kanske blir detta en årlig tradition? Efter årets 109 besök har vi besökt en procent av stadens företag, så vi kan fortsätta i många år framöver!

Anders Glemfelt
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-25] Borås Stad besöker 109 företag på 109 dagar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol