Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad vill hjälpa företagare att lämna anbud

Artikeln publicerades:

Till hösten kommer Koncerninköp i Borås Stad hålla en anbudsskola. Syftet är att stärka regionens företagare i upphandlingar.

– Vi vill få konkurrenskraftiga företagare delaktiga i våra upphandlingar och genom att erbjuda en anbudsskola kan företagare lära sig att rent konkret tolka upphandlingsdokument samt få en förståelse för hur processen går till från leverantörssidan, säger Emma Andersson, inköpsutvecklare vid Koncerninköp på Stadsledningskansliet i Borås Stad.

Med en bakgrund som jurist har hon stor erfarenhet från upphandlingar och vill förmedla att det inte behöver vara så komplicerat.

– Vi på Koncerninköp arbetar med hela inköpsprocessen inom Borås Stad och framför allt med upphandlingsdelen. Upphandlingarna sker genom lagen om offentlig upphandling och LOU är en skyddslagstiftning för leverantörer som säkerställer att den upphandlande myndigheten förhåller sig objektiv och opartisk vid förvaltning av skattepengar.

Genom att delta i upphandlingar har företagare chansen att få en stabil affärspartner i upp till fyra år.

– Mycket kan verka komplicerat vid första anblicken, men allt du behöver veta ska stå i underlaget. Om något är oklart, ställ frågor till den som håller i upphandlingen, det finns enkla sätt att göra det i annonsverktyget.

Juristens tips för att lyckas i en upphandling!

  • Ha framförhållning, ta reda på när nästa upphandling påbörjas. De flesta upphandlingar går i cykler om fyra år.
  • Ha en tydlig uppdelning i företaget för vem som ansvarar för anbudsgivning.
  • Kommunicera mer med kommunen – både innan, under och efter en upphandling.
  • Lägg tid på anbudets disposition och var noggrann så ni får med allt som efterfrågas.
  • Granska avtalsutkastet och utvärderingen – passar detta er verksamhet?

Vill du veta mer?

Kontakta Emma Andersson på eller följ Koncerninköp Borås Stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på LinkedIn.

En miniräknare och ett signerat avtal på ett svart skrivbord.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-09-09] Borås Stad vill hjälpa företagare att lämna anbud

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol