Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås visar vägen för framtidens transporter

Artikeln publicerades:

Sedan starten av Autofreight har intresset ökat för hållbara transporter och långa miljösmarta fordon, så kallade HCT-fordon.

Nu vill regeringen tillåta längre lastbilar på vägarna. EU har informerats och svenskt beslut väntas under nästa år. Borås Stad har dessutom beviljats nya forskningsmedel för att utöka Autofreight tillsammans med Volvo och partners.

Mikael Larsson (C), riksdagsledamot från Sjuhärad och suppleant i trafikutskottet besökte Borås för att diskutera högkapacitetstransporter och han ser positivt på regeringens förslag om längre lastbilar.

– Branchen efterfrågar miljösmarta och mer effektiva transporter. Det är ett glädjande besked att regeringen nu vill tillåta längre lastbilar på vägarna. Borås visar vägen för resten av landet hur effektiva och miljösmarta trafiksystem med längre lastbilar kan byggas upp mellan samverkande företag. Särskilt tydligt blir detta eftersom samarbetet omfattar e-handelsföretag i Borås med mycket höga logistikkrav.

Förslaget om längre lastbilar innebär att så långa som 34,5 meter bör tillåtas på vissa utpekade vägar. I dag är maxlängden 25,25 meter. De långa lastbilsekipagen ska få köras i högst 80 km i timmen. Ett nytt vägmärke ska också införas. Därför görs nu en anmälan om detta till EU-kommissionen, vilket krävs för ett svenskt regeringsbeslut.

För Sara Thiel, näringslivsutvecklare på Näringslivsenheten i Borås Stad fortlöper arbetet ihop med företagen för att skala upp kapaciteten i trafiksystemet och göra det mer effektivt.

– Autofreight är fortsatt viktigt för både forskningen och näringslivet i Borås. Det nya förslaget innebär en legitimering av vad Borås gör och förhoppningsvis möjlighet att lättare bredda samarbetet för fler företag, kringliggande orter och därmed expandera trafiksystemet.

Fakta Autofreight

  • Autofreight är ett FOU-projekt som finansieras av Vinnova och partners.
  • Ny projektperiod 1 april 2022 till 15 mars 2025.
  • Syfte att utveckla teknik, med fokus på energieffektivitet, förarstöd och trafiksäkerhet samt logistik för att skapa ett effektivt trafiksystem för HCT.
  • Projektpartners är Volvo, Borås Stad, Ellos Group, Kerry Logistics, Fristads, NetonNet, GDL Sjöcontainer, Budbolaget, Chalmers, Trafikverket, VTI, VBG, Afry.
  • Volvo är projektägare med ansvar för utveckling, drift och uppföljning.
  • Borås Stad ansvarar tillsammans med företagen för logistiken.
Gruppfoto på personer framför guldig lastbilshytt
Information, ikon

Mer om

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-06-16] Borås visar vägen för framtidens transporter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol