Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Deras hållbarhetsarbete prisades

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Modexa har under 25 år arbetat för att vara ett hållbart företag på flera plan. Det gedigna arbetat har lönat sig och företaget blev först ut att prisas i tävlingen Det stora hållbarhetspriset.

– Valet föll på Modexa för att det är ett företag som har lyckats förena ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. De har god lönsamhet och samtidigt lyckas de med socialt och ekologiskt engagemang och gör skillnad på riktigt, säger juryns ordförande Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås, som är en del av Högskolan i Borås.

Torgny Hellberg, koncernchef på Modexa menar att hållbar utveckling för dem handlar om att använda resurser på rätt sätt.

– Vi bygger in alla hållbarhetens tre dimensioner, ekologisk, social och ekonomisk, i vår affärsmodell som bygger på att spara så mycket som möjligt av inredningen, förnya och återbruka.

Ann-Katrin Espelin, hållbarhetsstrateg på Modexa, berättar om lärdomarna vid utvecklingen av affärsmodellen.

– Affärsmodellen är mer lik en industriverksamhet, där det hela tiden gäller att tydliggöra kundnyttan, förbättra produktiviteten och arbeta med resursutnyttjandet samt att inkludera alla berörda i värdekedjan. Kombinerat med att vi sätter in en del nya material, återbrukar och förädlar befintligt samt alltid renoverar och installerar med kvarboende hyresgäster, utgör vi en utmanare i en konservativ byggbransch. Förändringar tar tid och den omställning som nu måste ske, att gå från linjärt till mer cirkulärt, ger oss medvind och ett försprång.

Hon tipsar andra företagare att skapa jämförbarhet med andra företag genom att börja klimatredovisa bolagets fossila klimatavtryck enligt GHG-protokollet.

– Det är måttet på den ekologiska hållbarheten. Börja med det som ligger nära verksamheten och se vilka uppföljningar som redan finns och hur många år tillbaka i tiden det finns jämförbara siffror. Sätt sedan ett basår. Utifrån underlaget går det enkelt att se vad som orsakar de största utsläppen och därifrån kan mål, åtgärder och tidsplan sättas upp.

Fakta om Stora Hållbarhetspriset

  • Det stora hållbarhetspriset är instiftat av Borås Näringsliv, Högskolan i Borås, Borås Stad och Sparbanken Sjuhärad som genom sin ägarstiftelse för att inspirera och uppmuntra till hållbar utveckling som genererar tillväxt.
  • Pristagaren av Det stora hållbarhetspriset får ta emot en glasskulptur, tillverkad av Marianne Abelsson, född 1946. Hon är en svensk konstnär, textilformgivare och möbeldesigner.
  • Om glasskulpturen: Den gröna färgen på glasskulpturen symboliserar naturen och miljön. Hjärtat ska symbolisera vårt engagemang och kärlek för hållbarhet. Den står på klart glas som ska symbolisera rent vatten och det oändliga.
Torgny och Ann-Kathrin från Modexa tar emot priset av Birgitta och Felix
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-06-16] Deras hållbarhetsarbete prisades

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol