Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

En viktig pusselbit för näringslivet

Artikeln publicerades:

Få fler företag att etablera sig, främja företagens utveckling och tillväxt, stödja innovativa miljöer och entreprenörskap genom samverkan med näringslivet. Näringslivsenheten i Borås Stad är både en serviceinriktad och proaktiv aktör.

Anna Mattsson och Peder Wahlberg är två av de tolv personer på Näringslivsenheten som arbetar med att stötta företagare i regionen på olika sätt.

– Det kan bland annat vara att hitta mark till ett företag som behöver skala upp sin verksamhet. De kanske tidigare hyrt en lokal, men bestämt sig för att bygga en egen fastighet. Då kan vi hjälpa till med att hitta en lämplig mark och placering som håller över tid och som verksamheten kan växa i, säger Peder Wahlberg, näringslivsutvecklare på Näringslivsenheten i Borås Stad.

Hans upptagningsområde är framför allt serviceorterna kring Borås och fokus är att utveckla företagandet i de områdena.

– Vi fungerar som en rådgivande funktion och hjälper till kring etableringsfrågor. Oavsett om man är ett större eller mindre företag är en etablering en stor händelse så det är viktigt att man känner sig nöjd då det är ett beslut som påverkar alla i företaget. Vi ser att intresset för kringorterna ökar vilket är naturligt då boendet även ökar i dessa orter och många företagare vill bo nära sin verksamhet.

Ett lokalt företag som valt att expandera på hemmaplan är Fristad Bleck & Plåtslageri.

– Vi är sedan tidigare etablerade i Fristad, men har blivit lite trångbodda. För oss föll det sig naturligt att expandera nära vår nuvarande verksamhet. Vi fick både råd och guidning från Näringslivsenheten och samarbetet har fungerat bra, säger Johan Gustafsson, vd på Fristad Bleck & Plåtslageri.

Förutom att verka för att behålla arbetskraften i regionen arbetar Näringslivsenheten gränsöverskridande.

– Bland annat har vi en tät dialog med Borås Yrkeshögskola så att kompetensbehovet från näringslivet kan docka an i de utbildningar som ges, säger Peder Wahlberg.

Enheten i Borås erbjuder även ett servicecenter för alla företagare i Borås Stad.

– Vi hjälper till med frågor kring företagande eller tillstånd man kan behöva för sin verksamhet och lotsar företagen till rätt instanser inom Borås Stad, andra organisationer eller föreningar som kan supporta. Boråsregionen växer och efterfrågan på etablering i Viared är stor. Anledningen är främst det geografiska läget.

– Företagen ser fördelarna med att vara placerade intill Riksväg 40, men även att ha närheten till Göteborgs hamn och Landvetter flygplats, säger Anna Mattsson, etableringsansvarig och digital näringslivsutvecklare på Näringslivsenheten i Borås Stad. Hon håller i det strategiska arbetet för framtagning av ny verksamhetsmark i samarbete med de övriga förvaltningarna i Borås Stad. Hennes primära fokusområden är Nordskogen, Viared, 27/41 och Viared Östra och hon får löpande förfrågningar från lokala företag som vill expandera samt från företag utifrån.

– Yttre företag har sett fördelarna med våra fyra kluster inom textil, e-handel och logistik, högteknologi samt kreativ kompetens och väljer att etablera sig här.

Det finns även Boråsföretag som väljer att plocka hem sin verksamhet och nu står det klart att Hemtex bygger nytt i Viared. De planerar för ett 25 000 kvadratmeter stort centrallager intill Riksväg 40 och byggnationen beräknas vara klar under våren 2023. De norska ägarna Kid ASA kommer att bygga centrallagret tillsammans med fastighetsutvecklaren Fabritius.

– Den här etableringen är en strategisk pusselbit för oss och kompletterar de kluster som redan finns i Boråsregionen. Den medför nya arbetstillfällen och positionerar oss ytterligare på en redan attraktiv marknad, säger Anna Mattsson.

För Anders Lorentzson, vd på Hemtex innebär flytten att de tar ett helhetsgrepp över verksamheten.

– Vi är fantastiskt glada för att kunna göra denna satsning i Borås och genom att driva lagret själva så har vi kontroll över hela vår värdekedja och kan därmed bli mer snabbfotade och mer kostnadseffektiva. Att etablera oss i Viared gör att vi nu får lager och kontor på samma plats vilket är en stor fördel för alla våra medarbetare. Här finns även många fördelar som Textilhögskolan, spännande forskning inom vårt område, logistikkompetens och all textilhistoria.

Anna Mattsson står vid grushög. Plats som ska bli industriområde.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-22] En viktig pusselbit för näringslivet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol