Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

En vision som gör skillnad

Artikeln publicerades:

”Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att växa. Tack vare samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civilsamhälle finns det attraktiva utbildningar på alla nivåer. Goda möjligheter till bildning ger boråsarna möjlighet att utvecklas och lära livet ut.

Borås utveckling vilar på ett arv inom textil och handel. Vi ligger i topp inom miljöteknik, IT och digitalisering, och vågar satsa på nya områden. Bredden av branscher och en stark entreprenörsanda skapar möjlighet att ta vara på den kunskap som finns här och att utvecklas som person.”

Så står det i vår nya vision – Visionen för framtidens Borås!

Vad innebär då det? Är vi rustade?

Ja, vill jag svara på den frågan.

Våra kluster inom textil, handel och logistik, kreativa näringar, högteknologi och it borgar för att vårt näringsliv har en tillräcklig koncentration för att kunna utvecklas och ligga i framkant. I klustren samverkar företagen, utmanar varandra och staden och akademin till ständig förnyelse. För att skapa tillväxt krävs dessutom ett aktivt hållbart samhälle som skapar goda livsbetingelser, tillgång till bredd och spetskompetens från skola och akademi och goda affärsidéer samt entreprenörskap. Till receptet läggs utveckling i lokalt förankrade företag. Företag som vill utvecklas med och för stadens invånare. Nätverk och samverkan som driver affärer och ger arbetstillfällen. Resultatet blir ett gott underlag för service till invånare och företag. Cirkeln sluts och en vinn-vinn-situation har uppstått.

Utveckling och tillväxt är dock ett gemensamt ansvar för stad, företag, akademi och invånare och inget vi kan ta för givet. Utmaningarna är många och kräver framför allt att vi ständigt låter oss utmanas och är beredda på förändring och anpassning till nya förutsättningar. Då ger det oss stora möjligheter att fortsatt skörda från den gemensamma myllan. Tillsammans sår vi varje dag robust utsäde för framtida rikliga skördar.

Från vårbruket hälsar Anders med medarbetare

Anders Glemfelt
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-06-16] En vision som gör skillnad

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol