Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Expansiv utvecklingsfas för extra långa transporter

Artikeln publicerades:

Borås blir första pilotkommun när 34,5 meter långa transporter, så kallade HCT-fordon, tillåts på svenska vägar. Staden och näringslivet har i flera år drivit det nationellt och internationellt uppmärksammade utvecklingsprojektet Autofreight. När projektet i höstas gick in i en expansiv fas tillkom Budbolaget och NetonNet som ny transportör respektive ny partner. I samma veva togs ett andra HCT-fordon i drift.

Syftet med Autofreight är att skapa ett kostnads- och miljö-effektivare logistiksystem för regionala containertransporter med hjälp av extra långa fordonskombinationer som har hög transportkapacitet – även kallat HCT (High Capacity Transport). För några år sedan togs det första HCT-fordonet med särskild dispens i bruk för transporter mellan Göteborgs Hamn och Viareds företagsområde.

– Vi såg snabbt att bränsleförbrukningen minskade med 35 procent och att färre antal transporter kunde ta lika mycket gods, berättar Sara Thiel, näringslivsutvecklare på Borås Stad och projektledare för Autofreight.

När nya projektmedel nyligen tillkom från Vinnova blev Borås Stad tillsammans med näringslivet ansvariga för att undersöka och testa hur logistiksystemet med HCT-fordon som helhet kan göras mer effektivt. En andra HCT-bil sattes in på sträckan. Ambitionen är att i närtid utöka med ett tredje fordon samt parallellt undersöka möjligheterna med eldrivna fordon för att ytterligare minska klimatavtrycket. Det undersöks också huruvida en omlastningsterminal i Viared kan utöka upptagningsområdet och attrahera många nya företag som vill dra nytta av HCT-transporter.

På nationell nivå har regeringen beslutat att tillåta transporter med längre lastbilar på föreskrivna vägar. I ett första steg har 450 mil av det svenska vägnätet identifierats som lämpligt för dessa transporter. Däribland riksväg 40. Tillsammans med Trafikverket ser Borås stad över viktiga målpunkter för dessa extra långa fordon samt hur kommunala och statliga anslutningsvägar från väg 40 ska kopplas samman så att industrin nås.

– Borås Stads ambition är att bli HCT-förebild i Sverige och genom att bidra till effektiva logistiklösningar skapa konkurrenskraft för näringslivet i Borås, säger Sara Thiel.

Foto på Stor guldig lastbil.
Information, ikon

Mer om Autofreight

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-03-22] Expansiv utvecklingsfas för extra långa transporter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol