Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Företagen vill se en ännu attraktivare stad

Artikeln publicerades:

I början av året startade ”Borås runt på 109 dagar”, där politiker och tjänstepersoner besöker olika boråsföretag med syfte att tillsammans arbeta för ett ännu starkare företagsklimat.

109 små och stora företag från en rad olika branscher anmälde sitt intresse. Under besöken fick företagen presentera sin verksamhet, ställa frågor och framföra önskemål till staden. Innan COVID-19 slog till genomfördes 68 av109 företagsbesök. För närvarande är företagsbesöken pausade men så snart omständigheterna tillåter är förhoppningen att kunna återuppta besöken som planerat.

– Besöken har varit mycket värdefulla och verkligen gett mersmak med givande samtal och värdefulla idéer, säger Per Florén, Näringslivsutvecklare på Borås Stad. Vi har fått en rad svar på hur det är att driva företag här, vad Borås Stad kan bidra med och vad näringslivet kan göra tillsammans för att göra Borås till en ännu bättre stad där företagen kan växa och utvecklas. När vi sammanfattar våra insikter i ”halvtid” ser vi tydliga mönster som ger hopp om en ljus framtid full av energi men där vi också måste jobba mer progressivt för att öka staden attraktionskraft tillsammans med både invånare, företag och Borås Stad.

De flesta företag anser att staden har en stor inverkan på både medborgare och näringslivet. Det är viktigt att bo och jobba i en stad som växer på ett hållbart och vackert sätt. Många vill känna från sina medarbetare, kunder och leverantörer att Borås är en attraktiv stad vilket bland annat underlättar rekryteringen av ny kompetens.

– Vi vill bo i en stad där vi är trygga och trivs, en stad som växer på ett hållbart och vackert sätt. Vi vill känna från medarbetare, kunder och leverantörer att Borås är en företagsvänlig, vacker och framåttänkande stad. Citat från företagare.

Drygt 50% av företagen tycker att Borås redan är en attraktiv stad för företagande. Det är en stor liten stad med mycket entreprenörsanda, tillgänglig kultur, fina grönområden och låga bostadspriser. Det underlättar bland annat rekrytering av ny kompetens från andra städer. Flera företag tycker dessutom det är viktigt att stimulera nätverk ännu mer mellan olika branscher för att lära nytt och utvecklas. Trots att en del företag anser att det redan är många sammankomster så efterfrågar de flesta ännu fler spännande events.

Många uppskattar också att det är nära till allt i Borås. Attraktiva och miljöanpassade kommunikationer gör det enkelt att förflytta sig i de centrala delarna. En del företag vill emellertid underlätta pendlandet för sina medarbetare och önskar ännu bättre kommunikationer till och från Göteborg. Många vill även se en bättre kommunikationslösning till och från Viared.

Ett tydligt önskemål från företagen är att de vill veta mer om vad som händer i staden och vad som genomförs för att göra den ännu mer attraktiv. Här har Borås Stad ett stort ansvar. En gemensam uppfattning är exempelvis att närheten till naturen och stadens parker är viktiga faktorer för rekreation och fritid men även rekrytering. Som ett led i den utvecklingen kommer en ny superpark att byggas. Parken kommer att bli en ”tvilling” med Viskan och förenas i ett socialt mötesstråk där boråsare från alla stadsdelar och orter kan mötas. Läs mer i artikeln ”Parken som Viskans gröna tvilling”.

Symbol för Borås runt på 109 dagar
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-10] Företagen vill se en ännu attraktivare stad

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol