Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Framtiden är här

Artikeln publicerades:

För några veckor sedan hade jag anledning att reflektera över rubriken när jag deltog i ett seminarium kring utvecklingsstrategin för Sjuhärad 2021-2030.

Den är en del av hela regionens utvecklingsstrategi och utgår från visionen om ”Det goda livet” i framtidens Västra Götalandsregionen.

  • Utvecklingsstrategin innehåller fem fokusområden:
  • En innovativ och konkurrenskraftig region
  • Strategisk kompetensförsörjning
  • En socialt hållbar region
  • En cirkulär och hållbar region
  • Hållbar samhällsplanering

Framtidsutmaningarna är, som ni vet, många framöver. Inom alla områden ovan finns det mycket att göra.

Samtidigt ger omställningen oss stora möjligheter, inte minst för nya möjliga och kommande affärer i ditt företag. Särskilt om vi ligger långt fram i förändringstakt och omställning. Vår syn på varuförsörjning, tillverkning, transporter, behov av service, återanvändning, redesign och cirkulära affärssystem behöver förändras.

I Borås ligger vi före i tänket kring detta, bland annat har Borås Science Park och Do-tank i TFC, Textile Fashion Center nationella uppdrag från regering och region att forska och utveckla system inom dessa områden. System som har bärighet på textil och logistik, men också på alla andra företags affärsprocesser. Du som företagare är varmt välkommen att ta del av resultaten och också vara en del i utvecklingen. Många företag, stora som små, har redan börjat fundera och anpassa sig så smått. För stöd och stimulans kontakta gärna Do-tank, Marketplace Borås, E-handelsstaden eller gör ett besök i största allmänhet på TFC som inspiration.

Så här i juletid brukar de flesta av oss få lite tid till vila och ro, men också lite tid för eftertanke och reflexion. Använd gärna en del av den tiden att fundera på hur ditt företag kan utvecklas i linje med framtidens hållbara cirkulära system. Det är hög tid att lära om och ändra i strategier och inriktning. Vi behöver alla hjälpas åt för framtidens ”Goda liv”. Om många gör lite så blir effekten stor.

Framtiden är här – Nu

Med tillönskan om en god, vilsam och reflekterande jul.
Vänligen Anders

Anders Glemfelt
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-22] Framtiden är här

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol