Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Internationellt fokus ger ringar på vattnet

Artikeln publicerades:

Att arbeta med internationellt fokus är en del av Näringslivsenhetens uppdrag. Och i början av året besökte Näringslivsenheten mässan Nordstil i Hamburg tillsammans med flera företag från Boråsregionen.

– Trots rigorösa förhållningsregler på grund av pandemin så slog mässan besöksrekord och företagarna fick en positiv effekt genom stora orderingångar, säger Jonas Widerström, internationell näringslivssamordnare på Näringslivsenheten i Borås Stad.

På mässan deltog Born in Sweden, Rebel Walls, Spira of Sweden, Sandberg Wallpaper och Näringslivsenheten genom Jonas Widerström som hade en koordinerande roll.

– Vi är nöjda med genomförandet och nyckeln till framgång är att vi samlas under ett och samma tak där vi på Borås Stad har en koordinerande roll och företagen driver arbetet kring mässan. Företagens olika produktsegment kompletterar varandra och vi ser att vi kan arbeta på liknande sätt framöver.

Näringslivsenheten har möjlighet att stötta företag som på något sätt vill göra en internationell utflykt och för att insatserna ska bli lyckade genomförs de i flera steg.

– Inför en sån här aktivitet börjar arbetet med en förstudie som i det här fallet var ett webbinarium om den tyska marknaden. Efter aktiviteten gör vi en uppföljning för att säkerställa utfallet och hitta förbättringspunkter inför kommande insatser.

Under året planeras fler internationella insatser där Näringslivsenheten har en stöttande och koordinerande roll.

– Vi har tre inplanerade aktiviteter med fokus på bland annat Tyskland, men vi anpassar oss efter företagens behov och önskemål, säger Jonas Widerström och tillägger att deras internationella arbete skapar nytta för företagen i Boråsregionen.

– Vårt arbete ska mynna ut i en ökad tillväxt och genom att ha en sammankopplande roll kan vi hjälpa företagen att växa.

Foto över mässområde med montrar
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-03-25] Internationellt fokus ger ringar på vattnet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol