Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

KP-rådet verkar för Sjuhärads kompetensförsörjning

Artikeln publicerades:

Ny kompetensbehovsenkät ska ligga till grund för bättre utbildningar och insatser.

– Nu intensiverar vi arbetet med kompetensförsörjningen i Sjuhärad. Vi har precis tagit fram tydliga mål för hur vi skall lyckas med detta under året. En stor och viktig del är att jämföra arbetsgivarnas efterfrågan och därefter anpassa utbildarnas utbud, berättar Dennis Lénberg, ordförande KP-rådet.

KP-rådet arbetar med kompetensfrågor i Boråsregionen. Det är ett tvärprofessionellt kluster som består av representanter från näringslivet, skola och kommunerna. KP-rådet (kompetensplattformen) samordnas av Boråsregionens Kommunalförbund.

– Idag har vi rekordhög kompetensbrist. Vi måste ha fler och bättre utbildningar och projekt till Sjuhärad för att motverka detta. För att det ska gå behöver vi ha rätt underlag, säger David Raja, Kompetensmäklare.

Foto på Dennis Lénberg och David Raja.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-16] KP-rådet verkar för Sjuhärads kompetensförsörjning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol