Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kreativ utbildningsserie som skapar samverkan

Artikeln publicerades:

Nu är Creative Innovations andra år igång. Ett utvecklingsprojekt där kreativa och kulturella verksamheter får möjlighet att utvecklas och bredda sitt nätverk.

Creative Innovation drivs av Creative Cluster och är ett initiativ från Näringslivsenheten i Borås. Utbildningsserien finansieras av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt Borås Stad. Föreningen Creative Cluster samlar små och medelstora kreativa och kulturella företag i Sjuhärad för att de ska kunna utvecklas och skapa bättre affärer.

– Genom nätverksträffar och inspiration, kompetensutveckling och rådgivning ökar Creative Cluster förutsättningarna för företag inom kreativa och kulturella branscher att utvecklas. Just nu driver vi Creative Innovation som fokuserar på att kompetensutveckla deltagarna inom utveckling och innovation, säger Ingrid Nyman, verksamhetsansvarig för Creative Cluster.

Creative Innovation är inne på sitt andra år av tre och hittills har det skapat olika typer av nytta för de medverkande.

– Av de som gick hos oss under det första året ser vi flera effekter, bland annat har de skapat nya lönsamma lösningar inom sina verksamheter och hittat olika typer av samverkan med andra deltagare, säger Ingrid Nyman.

På grund av pandemin har Creative Innovation haft digitala träffar, men den 3 november var det dags för en fysisk träff.

– Vi var nog många som längtade efter att ses fysiskt och från och med nästa år planerar vi för fysiska träffar, säger Ingrid Nyman.

Andreas Hallgren driver Hallgren Media och är en av de företagare som deltar i Creative Innovation. För honom var det flera faktorer som gjorde att han sökte till utbildningsserien.

– Det handlade främst om att få inspiration och råd kring affärsutveckling samt att ta mig tid att jobba med mitt bolags marknadsstrategi och utveckling. Sedan är nätverkandet viktigt eftersom jag får lära känna härliga människor som möjliggör samarbeten och där vi kan hitta gemensamma utvecklingspunkter.

Han menar också att Creative Cluster bidrar till att utveckla näringslivet i Sjuhärad.

– De för samman människor och stöttar entreprenörskap inom de kreativa näringarna i Borås. Inom reklam- och mediabranschen blir det allt vanligare att man arbetar i ett nätverk av specialister istället för att ha all kompetens inom det egna bolaget. En förutsättning för att det ska fungera är ett bra nätverk vilket Creative Cluster är med och bidrar till.

Personer på kurs som sitter runt ett bord
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-22] Kreativ utbildningsserie som skapar samverkan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol