Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Långsiktigt arbete ska hitta jobb åt utsatta grupper

Artikeln publicerades:

Arbetsmarknadshandläggare Robert Söderström leder ett uppdrag mellan Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad Näringsliv, Arbetsförmedlingen och företagen i Borås. Tanken är att skapa en tätare samverkan mellan näringslivet och kommunen i en strävan att hjälpa personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Uppdraget startade i mars och är en långsiktig satsning som går under namnet ”Socialt hållbart Borås – förutsättningar för arbete”. Insatser inriktas på att hjälpa personer med funktionsnedsättning, som är utomeuropeiskt födda och/eller har kortare utbildning än gymnasienivå.

– Forskning visar att det är dessa grupper som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden, berättar Robert Söderström.

I ett första skede fokuseras insatserna på uppsökande arbete och kartläggning av arbetssökande på Norrby. Robert har också hunnit med att besöka ett 20-tal företag för att informera dem om uppdraget och fånga upp eventuella behov av nyanställningar. Han har även deltagit i en del sammankomster, exempelvis företagsluncher.

Hur har responsen varit bland företagen?

– Jag har fått ett mycket bra bemötande! Det finns en vilja att se bortom eventuella språksvårigheter och avsaknaden av formella utbildningar.

Arbete har redan burit frukt.

– Det är några personer som är aktuella för lokalvårdsjobb. Det har även dykt upp fler jobb där jag än så länge inte har hittat personer med rätt kompetenser. Framför allt finns det ett stort behov av fordonstekniker.

Robert Söderström ser ljust på fortsättningen av uppdraget.

– Det finns definitivt ingen brist på vilja varken bland företag eller arbetssökande. De som jag varit i kontakt med vill inget hellre än att få ett jobb och kunna försörja sig själva.

Vill du veta mer? Skriv några rader till Robert Söderström.

Fotografi på personer som sitter runt ett bord och arbetar och pratar.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-06-20] Långsiktigt arbete ska hitta jobb åt utsatta grupper

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol