Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ledare

Artikeln publicerades:

För ett tag sedan kom jag i samtal med en bekant. Den bekante funderade lite kring vad jag berättat om vad jag jobbar med. Tillväxt.

Det är väl näringslivet som gör det, sånt ska väl inte kommuner syssla med. Kommuner ska leverera service till medborgarna var budskapet. Det var vi helt överens om, men det kräver ett livskraftigt och innovativt näringsliv. Många förvärvsarbetande medborgare och få i försörjningsstöd är det enkla framgångsrika konceptet för alla välmående städer och kommuner.

I Borås har vi ett livskraftigt och innovativt näringsliv, vi har många framstående innovativa, entreprenöriella företag som ger arbete till många och som dessutom känner stort ansvar för bygden och bygdens utveckling. Men på många sätt kräver samhällelig tillväxt också insatser från staden. Initiativ där vi tillsammans säkrar tillväxt och tar ansvar för framtiden.

Det kan till exempel vara att få hjälp med att starta ett nytt företag, få tillgång till råd, stöd och investeringskapital.

Därför driver Borås Stad en inkubator, Borås INK i Textile Fashion Center. I inkubatorn kan alla som har en företagsidé få den prövad och diskuterad med en affärscoach, har idén bärighet och personen en övertygelse och uthållighet så får den nye blivande företagaren hjälp och stöd med att lyckas. Borås INK tar emot alla med företagsidéer och är dessutom specialiserade på företag inom textil och mode. I nätverket runt inkubatorn hjälper många entreprenörer till med goda råd, affärskontakter och inte minst riskkapital.

Ett annat initiativ från staden är det blivande nätverket StartUp. Detta är ingen inkubator men väl en möjlighet att få hjälp att starta ett nytt företag. Här krävs ingen innovativ idé utan det räcker med att ha viljan och kraften att jobba utifrån en egen plattform som alternativ till en vanlig anställning. Det kan vara ett hantverksföretag, en butik, en restaurang eller ett serviceföretag. Men för att lyckas krävs även här råd och stöd, hjälp med myndighetskontakter, nätverk och tillgång till kapital. Detta är särskilt viktigt för våra nya svenskar, där ett eget företag kan vara ett bra sätt att klara sin försörjning och bidra till samhället. Även i detta fall är våra etablerade företag viktiga, som kunder och som rådgivare och finansiärer.

Detta var exempel på några initiativ där vi tillsammans säkrar TILLVÄXT och tar ansvar för framtiden.

Har du själv idéer eller en företagslängtan? Ta kontakt!

Borås INK, Stefan Dinér

StartUp, Per Florén

Vänligen Anders

Anders Glemfelt
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-09-23] Ledare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol