Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ledare

Artikeln publicerades:

När detta skrivs är det bara några dagar kvar till årsdagen av Rysslands invasion i Ukraina, ett år med outgrundligt och onödigt lidande för människorna i Ukraina. Ett år med stor påverkan för alla i Europa. För vår del utan lidande och förstörelse, tack och lov, men med andra utmaningar – energin, inflationen och stor osäkerhet inför framtiden.

Sedan kriget startade har vi fått signal på signal ”att vargen kommer”. Riksbanken, pressen och flera myndigheter varnar. Hur går det då i verkligheten? Inte riktigt så illa än i alla fall, är min slutsats. Allt har givetvis blivit dyrare eftersom energipriser, räntor och kronkurs slår genom hela ekonomin och påverkar allt. Vi hade det dock mycket bra före kriget, de flesta hade en relativt god ekonomisk situation, möjligheten till privatkonsumtion fanns och de flesta har ännu trots allt jobb och fortfarande är det faktiskt stora kompetensbehov i vissa branscher.

För några veckor sedan så träffades ett 40-tal företagsledare och beslutsfattare på Update Borås. Det är Borås Stads konjunkturbarometer och vi träffas två gånger per år för att stämma av läget i näringslivet. Trots allt så kan vi konstatera att läget, i alla fall i Boråsregionen i stort, är relativt under kontroll än så länge. De flesta hade ett positivt budskap att lämna och att konjunkturen ännu inte faller så snabbt som man kan tro. Givetvis finns signalerna där och flera företag behöver göra mindre anpassningar för det som komma skall men framtidstron var ändå god, främst inom teknik, produktion och lager. I andra branscher är det dock tydligare signaler nedåt, främst inom handel och restaurang. De påverkas av att konsumenterna nu håller igen. Det är särskilt tråkigt eftersom dessa branscher redan var hårt drabbade under pandemin och därför nu är särskilt sårbara. Vi får hoppas att vi som konsumenter framöver är mer beredda att stötta dem, trots mindre i plånboken. Handel och restaurang är viktiga branscher för vår välfärd och viktiga för sysselsättningen i Borås. Framåt får vi ha tilltro till bygdens entreprenörsanda och våra företags förmåga att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar, även i denna kris.

Det måste nog förmodligen bli värre innan det kan bli bättre – men vargen är ännu inte här hos oss.

Vi står upp med Ukraina – för självbestämmande, demokrati och fred, så länge det behövs.

Vänligen Anders

Anders Glemfelt
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-03-22] Ledare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol