Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ledare

Artikeln publicerades:

I år var det en typisk svensk sommar med lagom värme, regn och rusk, gräset doftade och en vilsam stämning infann sig under semestern, kraft hämtades inför nya utmaningar i höst och i vinter. En sommar vi alla var värda.

Samtidigt är himlen inte bara solig utan grå och oroväckande, jag tänker främst då på den situation våra vänner i Ukraina har, med invasion av främmande makt, ofred och enorma utmaningar för dagen. Det är krig i Europa och framtidsutsikterna för oss alla har förändrats drastiskt. Inte bara för de i Ukraina, som givetvis har det allra värst utan även för oss här en bit bort. Vi påverkas också, som privatpersoner och som företagare. Inflationsspöket är väckt, energipriserna påverkar alla, materialbristen i industrin är stor och nya vägar för råvarutillförsel till Europa måste fram. Utmaningarna i höst och i vinter kommer att vara många och påtagliga för alla.

Samtidigt är det nu vi måste satsa, vara solidariska och stå emot påtryckningar och desinformation och slå vakt om vår demokrati och vår frihet. Vi behöver stå upp och visa att vi står för våra värderingar och solidariskt sluta upp med Ukrainas folk, inte bara med ord utan också praktiskt, med stöd till de som kommer hit som flyktingar, med ekonomisk hjälp på plats i kris och återuppbyggnad, diplomatiskt och i enighet. För Ukrainas krig är också vårt.

När det är kris måste vi tvinga oss att se framåt, rusta oss för framtiden. Det är i ljuset av det vi ska se höstens satsningar. Vårt behov är stort och kommer i framtiden att vara än större av utbildad IT-personal. Därför är jag extra glad över de satsningar som E-handelsstaden, Borås Näringsliv och Högskolan i Borås m.fl. gör för att starta nya högre utbildningar och forskning inom området. Det kommer att göra gott för alla branscher. Pulsenkoncernen satsar på utveckling och ombyggnad av sitt område med samma inriktning, fler IT-företag. Satsningen blir också en viktig del i stadsutvecklingen där Pulsenområdet blir en integrerad del av den nya superparken. I vårt öppna samhälle så kan vi mötas, fritt diskutera och fritt söka nya affärspartners och bygga nytt tillsammans. Årets Näringslivsdag den 4 oktober är ett sådant forum som är så viktigt som manifestation för vårt fria demokratiska samhälle. I år är temat DRIVKRAFT, ett ord som betyder mycket. Vi ses den 4 oktober på Åhaga!

Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra mycket!

Vänligen Anders

Anders Glemfelt
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-09-09] Ledare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol