Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mer än bara hållbara transporter

Artikeln publicerades:

Tysta smidiga transporter, ett mer levande centrum och en hållbar stadsmiljö. Fördelarna med projektet Good Goods är många.

Sedan projektet startade för två år sedan har allt fler fått upp ögonen för alla de positiva effekter som Good Goods medför. Under hösten samlades många aktörer från Borås för en grön frukost på Orangeriet i Borås. Syftet var att diskutera hur projektet kan implementeras i fler verksamheter.

– Det blev en lyckad tillställning där både tjänstepersoner från Borås Stad, butiksägare, fastighetsägare, transportörer och andra näringsidkare samlades på Orangeriet för att prata om hur projektet fungerar idag och hur det kan utvecklas, säger Sara Thiel, näringslivsutvecklare på Näringslivsenheten i Borås Stad.

Good Goods är ett EU-finansierat projekt som drivs som ett samarbete mellan Borås Stad, Borås City, CiB (Centrumfastigheter i Borås), Interreg North Sea Region Surflogh (EU) och Västra Götalandsregionen. Transporterna sköts av Stures Åkeri och Borås energi och miljö. Projektet har förlängts till april 2023 och syftet är att skapa nya innovativa affärsmodeller för godstransporterna i centrum, som är fossilfria och minskar antalet tunga fordon i centrala Borås, men också att skapa ett trivsammare centrum.

– Genom att minska antalet tunga transporter blir det både mindre avgaser, buller och det skapar dessutom säkrare gator, säger Annika Hansson, näringslivskoordinator på Näringslivsenheten i Borås Stad. Ett konkret exempel där projektets fördelar syns är i Stadsparken. Där har Orangeriet valt att använda sig av Good Goods tystgående eldrivna fordonsekipage.

– Det har blivit en tydlig positiv påverkan på miljön i Stadsparken eftersom det nu körs färre tunga transporten i ett område där människorna ofta möts och där barn leker. Vi hoppas att fler verksamma i centrum ser nyttan med Good Goods och vill vara med och bidra till en mer hållbar stadskärna, men också att transportörerna ser vinningen med tids- och kostnadseffektiviseringen som blir när de slipper köra in i de centrala delarna av stan, säger Sara Thiel.

För Ioannis Callioras på Orangeriet i Borås var det flera faktorer som gjorde att de började använda sig av tjänsten.

– Vi hade ett bra samtal med alla berörda parter och kom fram till att Good Goods skulle passa oss. Idag använder vi deras avfallshantering, men det är även vissa leveranser som anländer via dem. Jag tycker att Good Goods har flera fördelar, bland annat att det är bättre ur miljösynpunkt. Dessutom är det en smidig tjänst och vi får färre tunga fordon inne i Stadsparken.

Mindre avfallsfordon med trailer
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-22] Mer än bara hållbara transporter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol