Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nu saneras Viskan från gifter

Artikeln publicerades:

Nu startar förberedelserna för saneringen av Viskan. Det är Borås Stad som, med pengar från Naturvårdsverket och med stöd av ett antal företag, skall genomföra projektet. En rensad Viskan kommer att vara viktig för såväl djur och natur men också för människor och näringsliv och för möjligheterna att bygga en ännu mer attraktiv stad.

Under årens lopp har zink, bly, krom, dioxiner och andra farliga gifter från stadens industrier, framförallt från textilindustrierna, ansamlats i Viskans bottensediment och vattendragen nedströms Borås. Med hjälp av pengar från Naturvårdsverket har arbetet med att återställa Viskan nu startat. Första steget är att ta fram en skräddarsydd saneringsplan. Det kommer att bli ett av de större återställningsarbeten som gjorts i Sverige och det kommer därför att ta sin tid.

När Borås Stads tidning Såklart Borås (våren 2018) talade med näringsliv och kommun om vad som är viktigast för att Borås ska fortsätta växa och utvecklas hållbart och som en god kommun att leva och verka i, var det tydligt att vattnet och grönskan var central. ”Det handlar för oss boråsare om att ta vara på vattnet …” svarade till exempel Hanna Lassing, ordförande i Borås Näringsliv. Med en ren Viskan öppnas helt nya möjligheter att bygga en attraktiv stad där vattnet kan spela en ännu större roll än idag.

Foto Viskan vid Röda kvarn
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-10] Nu saneras Viskan från gifter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol