Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny grupp ska bredda techkompetensen i Borås

Artikeln publicerades:

E-handelsstaden Borås har startat en techgrupp och breddar nu klustret med ett ben inom tech. Målet är att stärka regionen ytterligare så att Borås kan fortsätta sin tillväxtresa.

Boråsregionen har sedan lång tid tillbaka en stark tradition inom detaljhandel och som Nordens ledande inom distanshandel. För att möta en ökad efterfrågan på kompetens inom tech adderar nu E-handelstaden Borås ytterligare ett ben genom en techgrupp. Techbranschen kan förenklat delas in i fyra delbranscher; programvara och IT-tjänster, telekommunikation och infrastruktur, tillverkning av hårdvara samt återförsäljning och service. Bakom techgruppen står bland annat Niklas Hedin, vd på Centiro och David Landerborn, Operations Manager på Techstep, tidigare Optidev.

– E-handelstaden Borås frågade oss om vi kunde göra Borås bättre rustade inom tech och öka kompetensen i regionen vilket vi gärna medverkar till, säger Niklas Hedin, vd på Centiro.
Syftet med gruppen är att tillgodose kompetensbehovet som finns och göra Borås till en bättre stad att verka i.

– Vi vet att det är många företag som har kompetensbrist inom tech och målet är att samla energin och skapa bra initiativ som driver frågan framåt och löser utmaningen på lång sikt. Vi verkar ju själva inom techbranschen, men behovet av kompetens finns även i andra branscher. Vi vill vara med och bidra till att företagen växer och att regionen utvecklas ytterligare, säger han.

Borås Stad, näringslivet och akademin har länge samarbetat och ett tidigare exempel på hur samarbetet mellan dem fungerat är de olika utbildningarna som finns inom systemutveckling och IT.

– Vi förde tidigt en dialog med de olika parterna vilket mynnande ut i de utbildningar som idag finns i Borås. Samarbetet mellan staden, näringslivet och akademin ger möjligheter att skapa skräddarsydda utbildningar och projekt för att stärka e-handeln och techbranschen i regionen och landet, säger David Landeborn och tillägger att han tror att den nya techgruppen kommer att stärka hela regionen.

– Techgruppen har redan startat i form av samarbeten med både Högskolan i Borås och Yrkeshögskolan i Borås. Vi har också haft en första workshop som redan har mynnat ut i bra initiativ som vi hoppas bär frukt det närmaste året.

Anna Mattsson, digital näringslivsutvecklare på Näringslivsenheten i Borås Stad ser positivt på den nya gruppens riktning.

– I Boråsregionen finns redan många duktiga, innovativa bolag som direkt och indirekt redan verkar inom tech. Jag tycker därför att den nya techgruppen är ett naturligt steg i den önskade tillväxtresan i Borås. Vi har en lång tradition av duktiga handlare och denna grupp kommer med sina kombinerade kunskaper komplettera och stärka Borås som det naturliga handelsnav det redan är.

Foto på David och Niklas. Två män i blå skjortor.
Information, ikon

Mer om E-handelsstaden Borås

Startades 2014 som ideell förening och gick 2015 över till att bli en ekonomisk förening. Har som målsättning att utveckla regionens position som ett modernt handelsområde in i framtiden och E-handelsstaden Borås är en plattform för samspel mellan näringslivet, Borås Stad, Högskolan i Borås och övriga utbildningsaktörer. Visionen är att Boråsregionen ska vara Nordens självklara handelsnav och att regionens position skapar möjligheter till investeringar, etableringar och tillväxt.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-09-09] Ny grupp ska bredda techkompetensen i Borås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol