Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samverkan för Sveriges bästa företagsklimat

Artikeln publicerades:

Hur kommun och företag ska samarbeta för att skapa ett bra företagsklimat – det var temat för de workshops som Näringslivsenheten arrangerade tillsammans med Företagarna och Borås Näringsliv på Textile Fashion Center i början av mars. Där samlades en mix av politiker, tjänstepersoner och företagare för att diskutera hur de olika verksamheterna kan samverka.

Företagare har sin bild av vad som är viktigt i kontakten med kommunen, politikerna har sin horisont och tjänstepersonerna sin lagstiftning. Målet med Näringslivsenhetens workshop ”Förbättrat företagsklimat” var att hitta lösningar för hur man trots olika önskemål kan uppnå det gemensamma målet om att skapa Sveriges bästa företagsklimat.

– En utmaning är att företagare och kommun ofta har ganska olika tidsbegrepp vad gäller planering och åtgärder, säger Mats Bergengren, företagare i Borås.

– Vi som handlare måste kunna vara snabbrörliga, så för mig kändes det extra intressant att diskutera hur vi tillsammans med kommunen kan åstadkomma det.

Under ledning av en extern moderator ställdes deltagarna inför olika frågeställningar med målet att hitta gemensamma förhållningssätt. De kunde också lyfta vanliga utmaningar och hur man kan jobba tillsammans för att övervinna dessa. Deltagaren Lisa Statham, Cityledare på Borås City, ser positivt på den här typen av initiativ.

– Det är viktigt att vi inom hela Borås Stad skapar förståelse för varandras verksamheter och kan samverka. Det tycker jag att Borås är väldigt bra på och något jag ser positivt på att vi fortsätter utveckla.

WS Förbättrat företagsklimat
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-06-24] Samverkan för Sveriges bästa företagsklimat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol