Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Siktet inställt mot att bli Sveriges bästa företagsregion

Artikeln publicerades:

Att göra Borås till den bästa regionen i Sverige att bedriva företag i – det är målet för Näringslivsenheten. Som en länk mellan kommun, politiker och företagare jobbar Näringslivsenheten med att skapa samverkan och mötesplatser där företag – oavsett bransch eller storlek – ska kunna växa och utvecklas.

– Vi fungerar som en brygga mellan kommunen och näringslivet, vilket gör vårt arbete spännande då vi får vara med och skapa samarbeten mellan båda parter, berättar Annika Hansson, näringslivskoordinator.

Det har varit ett händelserikt år för teamet på Näringslivsenheten. Fördelat över näringslivschef, näringslivskoordinatorer, näringslivsutecklare och projektledare är man totalt 11 medarbetare – eller 12 om man räknar med det senaste tillskottet Kommun-Kim, en chatbot som benämns som enhetens digitala medarbetare och som med hjälp av AI snabbt kan besvara frågor kring exempelvis tillstånd.

Kommun-Kim är bara ett av alla de projekt som bedrivs. Att skapa förutsättningar för företagande, entreprenörskap och tillväxt kan göras på många sätt, vilket man har tagit fasta på hos Näringslivsenheten. Här ryms en mängd olika kompetenser för att på bästa sätt kunna möta upp de behov som finns. Enheten jobbar bland annat utifrån fyra kluster; textilt, högteknologiskt, kreativt samt handel och logistik. En del av arbetet handlar exempelvis om lotsning kring nyetableringar och tillstånd genom Näringslivets servicecenter.

Stort fokus läggs också på att skapa olika mötesplatser, exempelvis genom workshops, företagsluncher och Näringslivsdagen, ett årligt event där människor från alla branscher samlas för att lära av varandra. Eventet har vuxit för varje år och slog besöksrekord även under 2019.

– Näringslivsdagen är en fantastisk yta för att knyta nya kontakter. Vi märker att eventet har utvecklats till att bli ett självklart inslag för alla företagare i Borås, säger näringslivsutvecklare Peder Wahlberg, en av de som jobbar med Näringslivsdagen.

Enheten arbetar också med nätverk och kluster för specifika branscher eller grupper, exempelvis Young Friday som är ett nätverk för unga företagare och Creative Cluster som är ett nätverk för kreativa och kulturella näringar. Man driver också olika nätverk så som det textila nätverket ACTE. Man för även samarbeten med många andra parter så som Drivhuset, Högskolan i Borås, Ung Företagsamhet och Marketplace Borås.

– Vi erbjuder ett brett kontaktnät där vi kan hjälpa de företag som vill etablera sig och lotsa dem rätt. Säg exempelvis att ett företag vill etablera sig och samtidigt behöver anställa flera digitala marknadsförare. Då kan vi hjälpa till och se om det underlaget finns och i samarbete med exempelvis Högskolan och Yrkeshögskolan också titta på hur det kommer se ut framåt, berättar Anna Mattsson, näringslivsutvecklare.

Under 2020 kommer stort fokus läggas på att skapa ännu bättre samverkan mellan politik, kommun och näringsliv. Inom projektet ”Borås runt på 109 dagar” kommer Näringslivsenheten tillsammans med kommunens politiker att besöka 109 företag runt om i Borås. Intresset från näringslivet har varit stort.

– Vi är spända på att se vad besöken resulterar i och vad vi, näringsliv och kommun, tillsammans kan skapa utifrån detta, säger Annika.

Näringslivsenheten under 2020

Exempel på några projekt som kommer bedrivas under 2020:

Mingelbild på medarbetare från Näringslivsenheten
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-17] Siktet inställt mot att bli Sveriges bästa företagsregion

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol