Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Visionsarbete som leder Borås framåt

Artikeln publicerades:

Visionen Borås 2025 har sedan 2012 varit stadens ledstjärna. Den ska nu uppdateras för att utveckla Borås ännu mer. Nu kan alla företagare vara med och bidra med goda och utvecklande idéer.

För snart tio år sedan tog de som bor, arbetar, lever, umgås och möts i Borås tillsammans fram det som kom att bli visionen Borås 2025. Nu när den ska fräschas upp och får ett nytt innehåll efterlyser Borås Stads politiker återigen synpunkter från boråsarna.

– Vi vill få in så många bidrag som möjligt för att tillsammans utveckla Borås Stad, säger Maja Karlsson, projektledare för revideringen av visionen Borås 2025.

Visionen antogs av Kommunfullmäktige 2012 efter en bred förankring. Under hösten 2020 har det genomförts workshops för alla intressegrupper, bland annat för företagare i staden.

– Företagarna är en viktig del för stadens framtid och syftet med de workshops som gjorts är att tillsammans föra en dialog som leder Borås framåt, förklarar Maja Karlsson och tillägger att det har varit givande diskussioner.

– Det har inkommit många bra förslag när vi har bearbetat och diskuterat visionen och nu är det dags att samla in de sista bidragen från intressegrupperna.

Det är många som tyckt till och det har inkommit ett antal bidrag från företagarna i Borås.

– Bland annat är det många som önskar att Borås ska vara en stad i förändring. Andra vill att staden ska ha fler företagskluster för att mötas, säger Maja Karlsson och tillägger att många önskar även mötesplatser för nystartade företag.

– Det har inkommit förslag där fler nischade nätverk bör skapas så att etableringen för nya företag förenklas.

Merparten av bidragen har handlat om hur företagsandan kan utvecklas i Borås, men vikten av de förutsättningarna som krävs för att vilja flytta till Borås har också tagits upp.

– Flera har lyft att det ska finnas god hälso- och sjukvård, bra skolor, smidiga pendlingsmöjligheter och ett rikt föreningsliv. Ja, ett bra liv i Borås helt enkelt, förklarar Maja Karlsson.

Andra bidrag handlar om att vi ska bli bättre på att prata gott om allt bra som görs i Borås.

– Många vill bidra och merparten tycker att vi gör väldigt bra saker i Borås, men att vi borde bli bättre på att berätta det och lyfta varandra, säger Maja Karlsson.

Hur mycket som kommer att finnas kvar av den tidigare visionen och hur mycket som kommer att förändras beror på vad politikerna uppfattar att boråsarna önskar sig av sin framtida kommun. Allt som kommer in publiceras löpande på boras.se/vision och i februari går en reviderad vision ut på remiss till Borås Stads nämnder och bolagsstyrelser.

– Enkäten är öppen fram till den 6 december och det går bra att lämna synpunkter privat, genom sitt företag eller anonymt, avslutar Maja Karlsson.

Bild på projektledare Maja Karlsson
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-03] Visionsarbete som leder Borås framåt

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol