Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Åtgärder för det lokala näringslivet

  • Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i Borås Stad för år 2021.
  • Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås Stad för uteservering och torghandel för år 2021.
  • Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-01-01 till 2021-09-30, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för oklarheter.
  • Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-01-01 till 2021-09-30.
  • Företagsakuten är fortsatt öppen dit näringsidkare i Borås kan ringa eller mejla för att få stöd och information kopplat till coronaviruset och dess effekter.
  • Handlare har möjlighet att genom färdtjänst kunna erbjuda hemleverans av matvaror till personer som är 70 år eller äldre.
  • 30 minuters fri parkering på 15-minutersparkeringar i centrum. Skyltning gäller.
  • Hos Borås Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan kunderna ansöka om anstånd på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, avfallshantering och fjärrvärme. Borås Energi och Miljö kan på kunds önskemål förlänga intervaller för hämtning av avfall.

Övrig åtgärd: digital handelsplats med hemleverans från lokala butiker

  • Genom ett samverkans- och pilotprojekt mellan Borås Stad, Borås City, Good Goods och näringslivet lanserades i månadsskiftet november/december en digital handelsplats som möjliggör e-handel med hemleverans från lokala butiker. Projektet planeras att utökas successivt med fler butiker, funktioner samt utöka det geografiska området.

Mer information om stöd till näringslivet

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Åtgärder för det lokala näringslivet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender