Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Åtgärdsprogram för att stötta det lokala näringslivet

Det åtgärdsprogram som Borås Stad nu lägger fram riktar in sig på lättnader av olika slag, som uppskov för kommunala avgifter:

  • Borås Stad kommer att betala nyinkomna fakturor på femton dagar från 2020-03-30, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för oklarheter.
  • Borås Stad kommer från 2020-03-30 och tills vidare att tillämpa betalningsvillkoret 120 dagar till företags- och föreningskunder. (De kommunala bolagen omfattas för närvarande inte av förlängd betaltid eller 15 dagars betalning till leverantörer)
  • Borås energi och miljö beviljar på kunds begäran förlängt anstånd på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme. Borås energi och miljö förlänger på kunds begäran intervaller för hämtning av sopor och avfall.
  • AB Bostäder prövar varje enskilt fall och bedömmer om betalningstiden för hyra i företagslokaler ska förlängas.
  • Uteserveringar har redan kunnat öppna efter att serveringstillstånd snabbehandlats.
  • Fyra timmars fri parkering i p-huset Vulcanus vid Österlånggatan, plus 30 minuters fri parkering på 15-minutersparkeringar i centrum. Skyltning gäller.


Utöver detta utökar Borås Stad sitt stöd via Näringslivets servicecenter, där lokala och regionala näringsidkare kan få råd, stöd och svar på frågor som omfattar lokala, regionala och nationella stödinsatser och problem som kan uppstå i verksamheten på grund av den pågående krisen. Telefon måndag till fredag 9-12, eller per e-post som besvaras så skyndsamt som möjligt.

Telefon: 033-35 70 70 eller e-post: naringsliv-lots@boras.se

Sist men inte minst – en matnyttig nyhet.

Med start på måndag kommer Borås gymnasieelever att erbjudas lunch för avhämtning via någon av de restauranger i kommunen som anslutit sig till en ny tjänst; tillsammans med mobilitetsutvecklaren Optidev har Borås Stads näringslivsutvecklare tagit fram en lösning som innebär att varje enskild gymnasieelev dagligen får en QR-kod sänd till sin privata telefon som sedan kostnadsfritt kan omsättas i en näringsrik 75-kronorslunch. Restaurangerna ansluter sig till systemet via en e-postadress administrerad av Borås Stad.

Tjänsten kommer att gälla så länge undervisningen sker på distans, och som längst till skolavslutningen.

Mer information om gymnasieluncher

Senast ändrad: 2020-03-26 18.16

Ändrad av:

Dela sidan: Åtgärdsprogram för att stötta det lokala näringslivet

g q n C

y Nyheter