Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Tillsyn av trängsel på serveringar

Den 1 juli 2020 började en ny lag gälla som reglerar hur restauranger, barer och kaféer ska ta ansvar för att minska spridningen av coronaviruset. För att få ha fortsatt öppet är det viktigt att följa reglerna. I de fall reglerna inte följs kan Miljöförvaltningen bli tvungna att ta beslut om att stänga serveringsstället.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

För att minska risken för spridning av coronaviruset ska restauranger, barer och kaféer vidta särskilda åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Från 1 juli 2020 har kommunerna även befogenhet att meddela förelägganden och möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna.

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att:

  • Serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks. Gästerna ska kunna hålla minst 1 meters avstånd till andra sällskap. Det ska dessutom finnas möjlighet att hålla avstånd till varandra vid bordet. 
  • Ett sällskap får vara högst 8 personer. Är sällskapet större än så, måste de delas upp i mindre grupper.
  • Verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras.
  • Det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Ansvaret gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över entréområdet.

Rutiner för egenkontroll

Du som näringsidkare ska i din egenkontroll ha rutiner för hur smittspridningen av coronaviruset och covid-19 kan förhindras bland gästerna. Du behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de föreskrifter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Du behöver även ta fram instruktioner för hur din personal kan förhindra smittspridning.

Reglerna innebär bland annat att näringsidkaren har skyldighet att:

  • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla minst 1 meters avstånd till andra sällskap. Det ska dessutom finnas möjlighet att hålla avstånd till varandra vid bordet. 
  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
  • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
  • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
  • Hämtmat kan köpas, så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
  • Näringsidkaren ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till sin verksamhet.

Läs mer

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Miljöförvaltningen har tillsynsansvar till och med utgången av juli 2021 och kommer under tiden genomföra tillsyn och besök på de verksamheter som berörs av Lag 2020:526.

Läs mer

Information om hur själva tillsynen går till samt statistik över Borås Stads tillsyn av serveringar för att förhindra spridning av covid-19.

Rätt att få tillträde samt rätt till information

På begäran av Miljöförvaltningen ska den som driver serveringsstället lämna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Förvaltningen har även rätt att få tillträde till lokaler, områden och entréer för att utöva tillsynen.

Samarbete är viktigt

Borås Stads tillsynsarbete är en viktig del i att minska spridningsrisken och vi ska göra vad vi kan för att bistå verksamheterna i det arbetet. Vår önskan är att samtliga serveringsställen ska kunna ha fortsatt öppet. För att det ska vara möjligt krävs det att vi alla samarbetar och tar ansvar. Detta vill vi göra genom att vi alla, Borås Stad, övriga myndigheter, verksamheterna och befolkningen samarbetar kring hur vi bäst uppfyller lagen och minskar smittspridningen.

Vad händer om någon inte följer de nya föreskrifterna?

Miljöförvaltningen kan besluta om att förbjuda restaurang-, kafé- och barverksamhet om den inte uppfyller Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Följ Folkhälsomyndighetens råd så kan vi undvika smittspridning och samtidigt se till att restauranger och caféer kan fortsätta att ha öppet, något som ligger i allas intresse.

Kontakta Miljöförvaltningen på telefon 033-35 30 00 (måndag till fredag mellan klockan 8-12) eller via e-post miljo@boras.se. Ge oss gärna så tydlig informtion som möjligt (namnet på serveringsstället, datum och tid för din observation samt en beskrivning av vad du observerat) i din klagomålsanmälan.

För synpunkter som gäller folksamlingar på platser som inte omfattas av de nya reglerna, alltså platser som inte serverar mat eller dryck, kan du i första hand vända dig direkt till den som driver verksamheten. I andra hand vänder du dig till Länsstyrelsen.

Om din synpunkt gäller en verksamhet där kommunen ansvarar för tillsynen kan du använda kommunens system för synpunktshantering. Skriv in så tydlig informtion som möjligt (namnet på serveringsstället, datum och tid för din observation samt en beskrivning av vad du observerat) i fältet Beskrivning i din klagomålsanmälan.

Borås Stads synpunktshantering

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillsyn av trängsel på serveringar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol