Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Information om och statistik över tillsyn av trängsel på serveringar

Miljöförvaltningen har uppdraget att göra tillsyn av trängsel på serveringsställen i kommunen. Här hittar du information om detta arbete och statistik över tillsynen.

Trängeltillsyn

Den 1 juli 2020 börjar en ny lag gälla som reglerar hur restauranger, barer och kaféer ska ta ansvar för att minska spridningen av coronaviruset. Den nya lagen innebär att det är Miljöförvaltningen (och inte som tidigare endast smittskyddsläkaren) som själva har befogenhet att fatta beslut om förelägganden och att tillfälligt stänga ner de verksamheter som inte följer reglerna.

Läs mer

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärderlänk till annan webbplats (gäller från och med 1 juli till 31 december 2020)

Så går en tillsyn till

  • Inspektörer besöker ett serveringsställe och observerar hur det ser ut. Noterar vi problem med trängsel tar vi kontakt med ägare eller annan personal på plats och går igenom vilka rutiner de har för att minska risken för spridning av covid-19. Vi återkopplar vad vi ser och för en dialog med verksamheten om hur de skulle kunna åtgärda eventuella anmärkningar. Om verksamheten kan undvika anmärkningarna genom att åtgärda dem redan under tillsynen är det givetvis bra.
  • Om en anmärkning inte går att lösa under tillsynen får verksamheten mer tid på sig. Vi gör sedan ett uppföljande besök.
  • Noterar vi allvarlig trängsel eller att verksamheten inte åtgärdat en tidigare anmärkning, har (från och med 1 juli 2020) Miljöförvaltningen befogenhet att fatta beslut om föreläggande och att tillfälligt stänga ner de verksamheter som inte följer reglerna.

Om vi får klagomål inrapporterat om att att en servering i kommunen inte följer trängselreglerna, så kommer vi att besöka den aktuella serveringen för att ge information och kontrollera att reglerna följs.

Nu behöver vi alla hjälpas åt att ta ansvar för att rädda liv, men också verksamheter. Genom att följa Folkhälsomyndighetens råd kan vi undvika smittspridning och samtidigt se till att restauranger och kaféer i Borås Stad kan fortsätta att ha öppet, något som ligger i allas intresse. Så ta hand om varandra – och Borås alla serveringar.

Statistik över trängseltillsyn

Statistik över Borås Stads tillsyn av serveringar för att förhindra spridning av covid-19 (från och med 2020-04-28)

Trängeltillsyn av serveringar

Antal

Antal klagomål

80

Antal besök totalt inklusive uppföljningar

302

Antal övriga kontakter

62

Antal anmärkningar trängsel

19

Antal åtgärdade anmärkningar

15

Antal verksamheter som har fått beslut om stängning/varav har kunnat öppna igen

0/0


Statistiken uppdaterad 2020-10-19. Denna statistik uppdateras varje måndag.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-10-20 13.03

Ändrad av:

Dela sidan: Information om och statistik över tillsyn av trängsel på serveringar

g q n C