Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Fördjupningsmaterial

På den här sidan samlar vi kontinuerligt material som kompletterar och fördjupar våra föreläsningar och workshops. Sidan innehåller olika tips som har tillfört och fördjupat resonemangen i rapporten och föreläsningarna. 

Rapporter

Eftersom Stora Jobbstudien är ett samarbetsprojekt har resultatet delats upp i två delar. Huvudrapporten är gemensam för samtliga deltagande kommuner och innehåller bland annat trenderna samt den generella analysen av framtidens arbetsmarknad. Boråsrapporten kompletterar huvudrapporten genom att ge en fördjupad bild av situationen på Borås arbetsmarknad.

Stora Jobbstudien – huvudrapporten.PDF

Stora Jobbstudien – Boråsrapporten.PDF

Trenderna

Utgångspunkten för Stora Jobbstudiens framtidsbilder är en omvärldsanalys med tio trender. Trenderna med sina konsekvenser beskrivs i huvudrapporten. Nedan tipsar vi om ytterligare källor för dig som vill fördjupa dig ännu mer.

1. Automation av allt möjligt

Sociala medier, smarta hem, artificiell intelligens, självkörande bilar och robotar är bara några av alla de områden där datorer i olika former påverkar vår värld och därmed vår arbetsmarknad. Inom detta område finns det nästan hur mycket som helst att fördjupa sig i. Här presenteras några publikationer inom området: webbsida med sammanställning av ett antal olika prognoser för hur robotisering och AI kommer påverka arbetsmarknadenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. OECD:s rapportPDF om hur robotiseringen kommer påverka arbetsmarknaden.

2. Nya former för värdeskapande

Idag behöver man inte äga fastigheter för att driva världens förmodligen största hotellkedja. Man behöver inte äga bilar för att driva världens kanske största taxikedja. Det enda man behöver äga är plattformen som låter kunder och leverantörer mötas.

3. Täthets- och massanpassningslogik

Storstäderna växer allt mer och allt större andel av världens befolkning bor där. Allt mer av pengar, makt och kunskap koncentreras också dit.

Att storstäderna är framgångsrika är odiskutabelt. Däremot kan det vara svårare att förstå mekanismerna bakom denna kraftfulla utveckling. I boken "Scale – The Universal Laws of Life and Death in Organisms, Cities and Companies" av Geoffrey West visar författaren på flera olika orsaker till att storstäder är så framgångsrika och varför städer nästan aldrig dör eller ”läggs ner” till skillnad från företag.

Liknande resonemang, fast för svenska kommuner, presenteras i boken "Attraktiva kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" av Per Florén. I boken visar författaren hur attraktivitet och storlek hänger samman och vilka svenska kommuner som lyckas vara mest attraktiva.

Författaren och forskaren Richard Florida har gjort en vändning från att tidigare framför allt lyft fram storstadens goda sidor till att i sin senaste bok "The New Urban Crisis" satt fokus på de negativa sidorna.

4. Från produktionskapacitet till tankekapacitet

Idag kan allt mer produceras i automatiska maskiner eller i Kina. Den stora utmaningen är att tänka ut vad som skall produceras och hur det skall marknadsföras. Fokus har flyttats från tillverkning till tankearbetet för, under och efter.

5. Raplexiteten tilltar - från planer till experiment

Världen upplevs av många som alltmer komplex och snabbföränderlig (raplex= rapidly changing increasingly complex). När saker förändras snabbt och samband är komplexa är det ofta svårt att arbeta med traditionell planering. Det behövs andra strategier. Här är tre böcker som på olika sätt beskriver alternativa synsätt och strategier i denna nya tid:
"Eyes Wide Open – How to make smart decisions in a confusing world" Norrena Hertz.
"Not Knowing – The Art of Turning Uncertainty into opportunity" Steven D’Souza och Diana Renner
"Simple rules – How to Succeed in a Complex World" Donald Sull och Kathleen Eisenhardt

6. Ökar fokus på kommunikation och upplevelser

Om det förr var den som förstod mest som var ”vinnare” så är det den som ”sprider” mest information som är dagens vinnare. Marknaden, det vill säga vi konsumenter, efterfrågar i allt större omfattning tjänster istället för produkter. "Jag vill inte ha något på min födelsedag, ge mig en upplevelse istället." Och tjänsternas fokus har gått från upplevelse via önskan att förändras till att idag allt mer fokusera på att uppleva gemenskap.

7. Tilltagande kompetensbrist i dubbel bemärkelse

Inom många branscher är bristen på kompetens redan idag besvärande. Med de kommande årens stora pensionsavgångar och relativt små ungdomskullar kommer problemen sannolikt att bli än större i framtiden. Två områden som verkar vara extra utsatta är dels välfärdssektorn med vård, skola och omsorg samt IT och teknikområdet.

När det gäller framtiden för välfärdsyrken, vård, omsorg och skola, har SKL tagit fram en intressant och utmanande analys "Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden – rekryteringsrapport 2018PDF" om hur många personer som kommer att saknas om cirka tio år.

Arbetsförmedlingen är en annan aktör som regelbundet gör analyserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av arbetsmarknaden.

En intressant artikel från Harvard Business Review "Companies Can Address Talent Shortages by Partnering with Educatorslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" lyfter fram betydelsen av det avgörande samarbetet mellan utbildning och företag.

8. Arbetshälsa: från fys till psyk

Orsakerna bakom ohälsa i arbetslivet var förr ofta rök, smuts, damm, dåliga arbetsställningar, bristande skydd. Idag är det framför allt den psykiska hälsan som är drabbad. Stress, ”utbränning” och ångest är exempel på problem i dagens arbetsmiljö. Och värst drabbade är ungdomarna.

9. Från migration till integration

Vågen av flyktingar har nu klingat av fokus flyttas till integration och därmed till hur vi får våra nyanlända att snabbast möjligt komma in i arbetslivet.

10. Utbildningsrevolution nästa

För att vi skall kunna möta alla de utmaningar som framtiden ställer på oss krävs effektiv utbildning som förbereder både ungdomar och nyanlända att snabbast möjligt komma in i arbete. Gapen mellan grundskola, gymnasieskola och högskola samt, inte minst, arbetsmarknaden behöver krympas. Den digitala tekniken måste användas på bästa möjliga sätt för att stödja både leverans och lärarnas arbete.

I denna både underhållande och utmanande TED-föreläsning, Bring on the learning revolution!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, slår Sir Ken Robinson ett slag för ett mer personligt anpassad utbildningssystem understött av IT.

Stadskärnan gågatan

Dokumentation

Nedan redovisas dokumentation från respektive workshop. Observera att detta material är arbetsmaterial, att det inte speglar någon officiell ståndpunkt från Borås Stad eller annan, utan endast är en sammanställning av resultaten från grupparbetena.

Workshop 1 – Bred genomgång av hela rapporten

Sammanställning av grupparbetena.PDF

Workshop 2 – Vård och omsorg

Sammanställning av grupparbetena.PDF

Senast ändrad: 2020-06-08 13.55

Ändrad av:

Dela sidan: Fördjupningsmaterial

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • En telefon med knappsats

  Publicerad den

  Problem att nå Borås Stad via telefon

  En fiberkabel i Göteborg har blivit avgrävd vilket påverkade telefonin i Borås Stad. Felsökning pågår i detta nu tillsammans med underleverantör. Flertalet fasta dataförbindelser och telefoniförbindel...
 • En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
 • Rostig skylt med text Borås

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
Ikon: Kalender

Kalender