Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du de uppdrag som Kommunfullmäktige fastställt i Budget 2020.

Borås Stads budgetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Miljö- och konsumentnämnden ska utreda hur förvaltningen kan
    effektivisera tillsynsverksamheten enligt alkohollagen.
Indikatorer från budgeten.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2018

Utfall
2019

Mål

2020

Sammanfattande omdöme om näringslivsklimatet i Borås Stad. Svar på fråga
i Svenskt Näringslivs årliga enkät (skala
mellan 1 och 6)

-


3,7

Företagsklimat enl, Öppna jämföresler (Insikt) - Totalt, Nöjd Kund Index

71


76


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender