Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Styrdokument inom företagande

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området företagande.

Strategi 

NäringslivsstrategiPDF
Strategin beskriver hur Borås Stad ska arbeta för att skapa ett bra företagsklimat och därmed en god tillväxt.

Policy

Vårt förhållningssättPDF
Vårt förhållningssätt är en policy mot ekonomiskt brottslighet och oegentligheter. 

KvalitetspolicyPDF
Professionalism, engagemang och lärande är ledord i kvalitetpolicyn, som ger kommunens nämnder och bolag en gemensam syn på kvalitet och kvalitetsutveckling.

Policy för koncerninköpPDF
Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomiska, sociala och miljömässiga
hänsyn. Upphandling ska svara mot verksamhetens behov. Allt som upphandlas ska ha rätt
funktion, rätt kvalitet, och levereras på rätt plats, i rätt tid och med hög säkerhet.

Plan

AvfallsplanPDF
Beskriver hur avfallshantering i Borås ska utvecklas enligt tre fokusområden.

Plan för vatten och avloppPDF
Redovisar vilka åtgärder och aktiviteter som skall genomföras för att för att uppnå hållbar och långsiktigt VA-försörjning i Borås Stad.

Riktlinjer

Riktlinjer för alkoholserveringPDF
Klargör Borås Stads hållning för tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker.

Borås Stads riktlinjer för parkeringPDF
Borås Stads riktlinjer för parkering ger en bild av Borås Stads övergripande inriktning för parkering i kommunen

Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhetPDF
Kommuner får lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.

Riktlinjer för marknadsföringssamarbetePDF
Dessa riktlinjer gäller när Borås Stad köper marknadsföring genom samarbete med annan verksamhet, t ex idrottsklubb eller kulturevenemang. Riktlinjerna innehåller under avsnittet ”Avtalsform” även ett antal ska-krav.

Regler

Borås Stads regler för parkeringPDF
Borås Stads parkeringsregler tydliggör hur staden ser på parkering i detaljplaner och bygglov.

Regler för koncerninköpPDF
Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. Kommunens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets intresse. De upphandlade avtalen ska användas.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom företagande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

  • Fyra olika illustrationer av kvinna som sopar, klipper, krattar och skottar.

    Publicerad den

    Vet du vad du har för ansvar som fastighetsägare?

    Idag får alla som äger en fastighet en broschyr hem i brevlådan. Broschyren ska fungera som en enkel översikt över vad du som är fastighetsägare behöver göra för att det ska vara tryggt och säkert för...
Ikon: Kalender

Kalender