Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Styrdokument inom företagande

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området företagande.

Strategi 

Näringslivsstrategi Pdf, 2.3 MB.
Strategin beskriver hur Borås Stad ska arbeta för att skapa ett bra företagsklimat och därmed en god tillväxt.

Policy

Vårt förhållningssätt Pdf, 152.5 kB.
Vårt förhållningssätt är en policy mot ekonomiskt brottslighet och oegentligheter. 

Policy för koncerninköp Pdf, 132.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomiska, sociala och miljömässiga
hänsyn. Upphandling ska svara mot verksamhetens behov. Allt som upphandlas ska ha rätt
funktion, rätt kvalitet, och levereras på rätt plats, i rätt tid och med hög säkerhet.

Plan

Avfallsplan Pdf, 227.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Beskriver hur avfallshantering i Borås ska utvecklas enligt tre fokusområden.

Plan för vatten och avlopp Pdf, 296 kB, öppnas i nytt fönster.
Redovisar vilka åtgärder och aktiviteter som skall genomföras för att för att uppnå hållbar och långsiktigt VA-försörjning i Borås Stad.

Riktlinjer

Riktlinjer för alkoholservering Pdf, 252.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Klargör Borås Stads hållning för tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker.

Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet Pdf, 94.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Kommuner får lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.

Riktlinjer för marknadsföringssamarbete Pdf, 137.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Dessa riktlinjer gäller när Borås Stad köper marknadsföring genom samarbete med annan verksamhet, t ex idrottsklubb eller kulturevenemang. Riktlinjerna innehåller under avsnittet ”Avtalsform” även ett antal ska-krav.

Regler

Borås Stads regler för parkering Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Borås Stads parkeringsregler tydliggör hur staden ser på parkering i detaljplaner och bygglov.

Regler för koncerninköp Pdf, 190.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. Kommunens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets intresse. De upphandlade avtalen ska användas.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom företagande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter • Publicerad den

  Creative Innovation - ny ansökningsperiod

  Behöver ditt företag en nystart? En energikick för att sätta nya mål? Perfekt, för nu har ansökan till år två av Creative Innovation öppnat.
 • Två vita bollar med Fairtradeloggan på Pinocchio-skulpturens fot.

  Publicerad den

  Borås är en Fairtrade City även 2021

  Borås har även för 2021 blivit diplomerad som en Fairtrade City. Vi är därmed en av 49 kommuner i Sverige och en av 2000 städer runt om i världen med samma inriktning – vi engagerar oss för en etisk k...
Ikon: Kalender

Kalender