Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Öppna jämförelser: Företagsklimat

Öppna jämförelser: Företagsklimat även kallad Insikt mäter myndighetsutövningen gentemot företagen. Resultatet av mätningen presenteras månadsvis och slutligen i en årsrapport med ranking mot övriga deltagande kommuner. Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Sex myndighetsområden undersöks: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultat

Resultaten av Öppna Jämförelser (Insikt) som görs av Sveriges kommuner och landsting visar att Borås Stads myndighetsutövning och service till företagen har under 2019 stannat på samma nivå som för 2018.

Mätningen redovisas i rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2019, den sjunde sedan starten 2010. Borås behåller NKI 71. I den totala rankingen placerar sig Borås på plats 123 av 173 medverkande kommuner 2019, att jämföras med plats 112 av 171 år 2018.

Nedan presenteras samtliga utfall på NKI inom respektive mätområde.

*NKI-värdet mäter kundnöjdhet. Värde för skalan är 1-100.

NKI-värde för Borås jämfört med samtliga kommuner.

Öppna jämförelser - Företagsklimat

Utfall 2018

T1 2019

T2 2019

T3 2019

Utfall 2019

Samtliga kommuner
Utfall 2019

Medelvärde

71

71

73

69

71

73

Brandskydd

*

*

*

*

*

81

Bygglov

73

70

77

73

73

64

Livsmedelskontroll

70

67

78

66

70

78

Serveringstillstånd

68

76

67

72

71

76

Miljö- och hälsoskydd

61

*

59

68

65

70

Markupplåtelse

78

76

74

81

77

75


Exempel på vad vi gjort på övergripande nivå

 

2019

 • Löpande insikt - mäter myndighetsutövningen tertialsvis
 • 3-dagars workshop med företagare, politiker och tjänstepersoner
 • Möten med referensgrupp
 • Projekt Fokus Borås av Västsvenska handelskammaren

2018

 • Löpande insikt - mäter myndighetsutövningen tertialsvis
 • Möten med referensgrupp
 • Näringslivets servicecenter öppnar

2017

 • Löpande insikt - mäter myndighetsutövningen tertialsvis
 • Tematräffar inom servering, bygglov & markupplåtelse för företagare, politiker och tjänstemän
 • Lunchträff för företagare som haft ärenden hos oss 2016 med temat "vad gör vi nu för att förbättra företagsklimatet?"
 • Tagit fram en målgruppsanpassad tillståndguide på webben

2016

 • Löpande insikt - började mäta myndighetsutövningen tertialvis
 • 3-dagars workshop med företagare, politiker och tjänstemän
 • Framarbetat en handlingsplan
 • Implementering av handlingsplan
 • Uppföljningsträff av 3-dagars workshop
 • Skapat en företagaringång på Borås Stads webbplats med samlad information för företagare

2015

 • NKI-seminarium och workshop
 • Djupintervjuer med företag och tjänstemän
 • Workshop och miniutbildning

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser: Företagsklimat

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter • Publicerad den

  Creative Innovation - ny ansökningsperiod

  Behöver ditt företag en nystart? En energikick för att sätta nya mål? Perfekt, för nu har ansökan till år två av Creative Innovation öppnat.
 • Två vita bollar med Fairtradeloggan på Pinocchio-skulpturens fot.

  Publicerad den

  Borås är en Fairtrade City även 2021

  Borås har även för 2021 blivit diplomerad som en Fairtrade City. Vi är därmed en av 49 kommuner i Sverige och en av 2000 städer runt om i världen med samma inriktning – vi engagerar oss för en etisk k...
Ikon: Kalender

Kalender