Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Öppna jämförelser: Företagsklimat

Öppna jämförelser: Företagsklimat även kallad Insikt mäter myndighetsutövningen gentemot företagen. Resultatet av mätningen delas upp i tertrial och i årsrapporter. Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Sex myndighetsområden undersöks: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Samtliga resultat avser 2018.

Resultat

Resultaten av Öppna Jämförelser (Insikt) som görs av Sveriges kommuner och landsting visar att Borås Stads myndighetsutövning och service till företagen har under 2018 sjunkit marginellt.

Mätningen redovisas i rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2018, den sjätte sedan starten 2010. Borås gör en marginell försämring från NKI 72 till 71. I den totala rankingen placerar sig Borås på plats 112 av 171 medverkande kommuner 2018, att jämföras med plats 79 av 169 år 2017.

Borås ökar på flera områden, och minskar på andra. Störst ökning av NKI uppvisar området Bygglov. Borås ökar där från 66 till 73. Också området Markupplåtelse ökar från en redan hög nivå.

*NKI-värdet mäter kundnöjdhet. Värde för skalan är 1-100

Borås

Samtliga kommuner

Öppna jämförelser - Företagsklimat

Utfall 2018

T1 2019

T2 2019

T3 2019

Utfall 2019

Utfall 2019

Medelvärde

71

71

73

69

71

73

Brandskydd

*

*

*

*

*

81

Bygglov

73

70

77

73

73

64

Livsmedelskontroll

70

67

78

66

70

78

Serveringstillstånd

68

76

67

72

71

76

Miljö- och hälsoskydd

61

*

59

68

65

70

Markupplåtelse

78

76

74

81

77

75


Exempel på vad vi gjort på övergripande nivå

 

2019

 • Löpande insikt - mäter myndighetsutövningen tertialsvis
 • 3-dagars workshop med företagare, politiker och tjänstepersoner
 • Möten med referensgrupp
 • Projekt Fokus Borås av Västsvenska handelskammaren

2018

 • Löpande insikt - mäter myndighetsutövningen tertialsvis
 • Möten med referensgrupp
 • Näringslivets servicecenter öppnar

2017

 • Löpande insikt - mäter myndighetsutövningen tertialsvis
 • Tematräffar inom servering, bygglov & markupplåtelse för företagare, politiker och tjänstemän
 • Lunchträff för företagare som haft ärenden hos oss 2016 med temat "vad gör vi nu för att förbättra företagsklimatet?"
 • Tagit fram en målgruppsanpassad tillståndguide på webben

2016

 • Löpande insikt - började mäta myndighetsutövningen tertialvis
 • 3-dagars workshop med företagare, politiker och tjänstemän
 • Framarbetat en handlingsplan
 • Implementering av handlingsplan
 • Uppföljningsträff av 3-dagars workshop
 • Skapat en företagaringång på Borås Stads webbplats med samlad information för företagare

2015

 • NKI-seminarium och workshop
 • Djupintervjuer med företag och tjänstemän
 • Workshop och miniutbildning

Senast ändrad: 2020-06-17 10.25

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser: Företagsklimat

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • Chauffören Thomas Persson framför det nya Good Goods-ekipaget för avfallstransporter.

  Publicerad den 22 juni 2020

  Good Goods utökar med samordnade avfallstransporter

  Sedan december 2019 är pilotprojektet Good Goods igång med samordnade varutransporter till butiker i city. Nu är det dags att utöka projektet med avfallstransporter. En ny, grönstrajpad Good Goods-bil...
Ikon: Kalender

Kalender