Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Öppna jämförelser: Företagsklimat

Öppna jämförelser: Företagsklimat även kallad Insikt mäter myndighetsutövningen gentemot företagen. Resultatet av mätningen delas upp i tertrial och i årsrapporter. Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Sex myndighetsområden undersöks: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Samtliga resultat avser 2018.

Resultat

Resultaten av Öppna Jämförelser (Insikt) som görs av Sveriges kommuner och landsting visar att Borås Stads myndighetsutövning och service till företagen har under 2018 sjunkit marginellt.

Mätningen redovisas i rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2018, den sjätte sedan starten 2010. Borås gör en marginell försämring från NKI 72 till 71. I den totala rankingen placerar sig Borås på plats 112 av 171 medverkande kommuner 2018, att jämföras med plats 79 av 169 år 2017.

Borås ökar på flera områden, och minskar på andra. Störst ökning av NKI uppvisar området Bygglov. Borås ökar där från 66 till 73. Också området Markupplåtelse ökar från en redan hög nivå.

*NKI-värdet mäter kundnöjdhet. Värde för skalan är 1-100

Borås

Samtliga kommuner

Öppna jämförelser - Företagsklimat

Utfall 2017

T1 2018

T2 2018

T3 2018

Utfall 2018

Utfall 2018

Medelvärde

72

71

69

73

71

72

Brandskydd

85

*

*

*

*

80

Bygglov

66

73

79

69

73

63

Livsmedelskontroll

70

75

66

72

70

77

Serveringstillstånd

75

*

51

79

68

75

Miljö- och hälsoskydd

*

60

58

*

61

69

Markupplåtelse

76

79

75

78

78

72


Exempel på vad vi gjort på övergripande nivå

2017

 • Löpande insikt - mäter myndighetsutövningen tertialsvis
 • Tematräffar inom servering, bygglov & markupplåtelse för företagare, politiker och tjänstemän
 • Lunchträff för företagare som haft ärenden hos oss 2016 med temat "vad gör vi nu för att förbättra företagsklimatet?"
 • Tagit fram en målgruppsanpassad tillståndguide på webben

2016

 • Löpande insikt - började mäta myndighetsutövningen tertialvis
 • 3-dagars workshop med företagare, politiker och tjänstemän
 • Framarbetat en handlingsplan
 • Implementering av handlingsplan
 • Uppföljningsträff av 3-dagars workshop
 • Skapat en företagaringång på Borås Stads webbplats med samlad information för företagare

2015

 • NKI-seminarium och workshop
 • Djupintervjuer med företag och tjänstemän
 • Workshop och miniutbildning

Senast ändrad: 2019-04-10 18.07

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser: Företagsklimat

g q n C

y Nyheter

 • 2019-09-17 10.16

  Näringslivsdagen 2019

  Alla stora innovatörer har något gemensamt. De har modet att göra det som ingen tidigare gjort.
 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...

y Nyheter

 • Kommunstyrelsen

o Kalender

 • Logga Nationell verkstad 2019
 • t 2019-10-23 10.00
  Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 Borås

  Nationell verkstad för hållbara livsstilar

  Vill du veta mer om framtidens konsument och hållbara livsstilar? Den 23-24 oktober arrangerar Science Park Borås Nation...

 • Kommunstyrelsen sammanträder

p

Kontakt