Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Insikt - Förbättrat Företagsklimat

För att du som företagare ska få så bra service, rätt kunskap och bra bemötande så vill vi veta vad du tycker om oss. Vi jämför oss även med andra kommuner för att lära av varandra. Detta gör vi bland annat via Insikt, en undersökning som Sveriges kommuner och landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster genomför där vi mäter servicen som vi ger er företagare. Resultatet presenteras både i en årsrapport vart annat år och löpande var fjärde månad.

Vad har vi gjort på övergripande nivå?

2017

 • Löpande insikt - mäter myndighetsutövningen tertialsvis
 • Tematräffar inom servering, bygglov & markupplåtelse för företagare, politiker och tjänstemän
 • Lunchträff för företagare som haft ärenden hos oss 2016 med temat "vad gör vi nu för att förbättra företagsklimatet?"
 • Tagit fram en målgruppsanpassad tillståndguide på webben

2016

 • Löpande insikt - börjar mäta myndighetsutövningen tertialvis
 • 3-dagars workshop med företagare, politiker och tjänstmän
 • Framarbetat en handlingsplan
 • Implementering av handlingsplan
 • Uppföljningsträff av workshop

2015

 • NKI-seminarium och workshop
 • Djupintervjuer med företag och tjänstemän
 • Workshop och miniutbildning


Handlingsplan

Näringslivsavdelningen har tagit fram en handlingsplanPDF för att förbättra företagsklimatet. Handlingsplanen är framarbetad utifrån vad som uppkom under workshoparna. Handlingsplanen har följts upp med dem åtgärderPDF som har gjorts.

 • Service, bemötande och tillgänglighet
  • Förbättra kommunikationen med företagen
  • Utveckla bemötande och service
  • Vidareutveckla arenor för dialog och utvecklande möten mellan företagen och kommunen
 • Intern samverkan
  • Definiera, utreda och ta ställning till LOTS-funktion
  • Skapa ett servicecenter för företag
  • Att utveckla en gemensam projekt- och processtyrning
 • Effektivitet
  • Ta fram tydliga kvalitetsmål internt och garantier gentemot näringslivet
  • Effektivisera och förkorta handläggningstiderna

 

Senast ändrad: 2019-01-15 13.48

Ändrad av:

Dela sidan: Insikt - Förbättrat Företagsklimat

g q n C

y Nyheter

y Nyheter

 • Kommunstyrelsen
 • En färdtjänstbuss.

o Kalender

 • Logga Nationell verkstad 2019
 • t 2019-10-23 10.00
  Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 Borås

  Nationell verkstad för hållbara livsstilar

  Vill du veta mer om framtidens konsument och hållbara livsstilar? Den 23-24 oktober arrangerar Science Park Borås Nation...

 • Kommunstyrelsen sammanträder