Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Upplåtelseavgifter för gatu- och torgplatser

Vid fastställande av avgiftsbelopp skall utöver platsens belägenhet skälig hänsyn tas till särskilda omständigheter såsom rörelsens utövande under begränsad del av året samt tid för öppethållande per dygn även som till mindre lönsamt läge, verksamhetens karaktär av välgörande eller allmännyttig art, sociala skäl eller liknande ömmande omständigheter.

Upplåtelseavgifter


Upplåtelse ändamål

Högsta avgiftsbelopp

Anmärkningar

1

Kiosker m.m.1.1

Gångbaneserveringar, restaurangverandor och friluftsserveringar

62 kr/m² och mån


1.2

Telefonkiosker
-enkelkiosker

411 kr/år-dubbelkiosker

616 kr/år-reklam

1 800 kr/år

moms tillkommer

1.3

Tillfälliga kiosker

15 390 kr(typ av försäljningsvagn-husvagn)2

Annat försäljningsändamål


 

2.1

Torgplatser

513 kr/m² och år eller
411 kr för enstaka tillfälle


2.2

Tillfälligt försäljning

308 kr/dag

3 x 3 m

2.3

Julgransförsäljning

924 kr


3

Reklam3.1

Reklamskylt

Grundavgift 5 130 kr/år
Skyltavgift 513 kr/m² och år


3.2

Företagsskylt

Grundavgift 3 591 kr/år
Skyltavgift 308 kr/m² och år


3.3

Byggplansskylt

Grundavgift 3 591 kr/år


3.4

Fasta affischpelare

308 kr/m² affichyta

Moms tillkommer

3.5

Övriga reklamplats (affischtavlor, kartskåp m.m.)

360 kr/ m² och år- skåp

360 kr/ m² och år- tavlor

360 kr/ m² och år


3.6

Trottoarpratare

500 kr/ 2 år

Moms tillkommer

3.7

Tidningslådor

1026/2052 kr st/år

 Moms tillkommer

4

Annat ämndamål4.1

Cirkusar

1.200 kr /plats och dag

Exkl renhållning mm

4.2

Mötestält

2,50 kr/m² och dag

Minimiavgift 400 kr

4.3

Minigolfbanor

2.500 kr/plats och år


4.4

Upplag, provisoriska bodar, byggnadsställningar m m

Ej ordnad mark

Minimiavgift 513 kr52 kr/m²
Ordnad mark

Minimiavgift 513 kr1:90 kr/m² och dag, dag 1-30

Minimiavgift 513 kr1:90 kr/m² och vecka, mån 2-6

Minimiavgift 513 kr62 kr/m² och år mån 7-f f

 

4.5

Utställningar samt annat utnyttjande av allmän plats

103 kr/m² och dag

Minimiavgift 513 kr

5

Övriga upplåtelser


10 % av värde per m² som finns på angränsande mark


Senast ändrad: 2019-05-13 17.38

Ändrad av:

Dela sidan: Upplåtelseavgifter för gatu- och torgplatser

g q n C