Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Avgifter för bygglov och anmälan

Priset för att ansöka om bygglov eller göra en anmälan varierar och baseras bland annat på vilken typ av åtgärd det är och åtgärdens storlek och komplexitet. Avgifterna tas ut enligt den taxa som kom­­­munfullmäktige har bestämt.

Det här betalar du för:

  • bygglovsavgift
  • startbesked
  • kartavgift
  • utstakning/lägeskontroll
  • administration
  • kommunikation
  • eventuell planavgift.

Viktigt att tänka på

En ansökan, anmälan eller beställning, som du av olika skäl inte har möjlighet att fullfölja, kan ändå innebära kostnader för dig. Detta gäller även vid avslag.

När får jag fakturan?

Du får en faktura efter att vi har beviljat bygglovet. När du får den har du 30 dagar på dig att betala. Tänk på att fylla i rätt fakturaadress och personnummer/organisationsnummer när du fyller i ansökan/anmälan.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för bygglov och anmälan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol