Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Friggebod

I närheten av ditt bostadshus får du bygga en eller flera fristående mindre byggnader. Det kan vara en bod, ett växthus eller liknande. Det behöver du inte ett bygglov för att få bygga.

Byggnadernas sammanlagda yta får vara max 15 kvadratmeter och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjden) får vara 3 meter från marken.

Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Om du vill placera byggnaden närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du ett medgivande från dina berörda grannar. Godkännandet bör vara skriftligt.

Grannehörande

Tänk på

Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område. Då behöver du kontakta Miljöförvaltningen för att få dispens.

Strandskydd

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Friggebod

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender