Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Fasadändring

I de flesta fall får du måla om, byta fasadbeklädnad och byta taktäckningsmaterial utan att söka bygglov. Men om du planerar att göra en ändring som påverkar byggnadens eller områdets karaktär ska du behöva ansöka om bygglov för fasadförändring. Om det finns en detaljplan för området, måste ändringar för en- och tvåbostadshus göras enligt planen.

Då ska du ansöka om bygglov

Det behövs bygglov för att:

  • glasa in din altan
  • ändra en byggnads färg
  • ändra fasadmaterial eller taktäckningsmaterial
  • ändra byggnaden så att dess yttre utseende avsevärt påverkas.

Åtgärder som ändrar en byggnads karaktärsdrag och utseende kan vara att:

  • tilläggsisolera fasaden.
  • bygga takkupor eller altaner.
  • sätta upp eller ändra befintliga balkonger.
  • sätta upp nya eller ändra dörrar och fönster, till exempel genom att ta bort eller ändra storlek, placering, materialbyte eller sättet att öppna.
  • komplettera eller ändra byggnadens yttre med nya detaljer, som till exempel parabolantenn, värmeväxlare/ventilationsaggregat, rökkanal, ventilationskanal, markiskåpor eller jalusier.

Varsamhetsbestämmelser

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla varsamhetsbestämmelser, till exempel inom kulturhistoriskt intressanta miljöer. I dessa områden kan det behövas bygglov. Använd dig av Boråskartan för att hitta detaljplanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gäller för just din fastighet, om den ligger inom ett område med detaljplan. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller!

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering av ditt projekt, behöver du beställa en karta över din fastighet. På kartan ska det framgå om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Du kan sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för ditt projekt. Tänk på att kartan får vara max ett år gammal när du använder den i ditt ärende. Beställ karta här på webbenlänk till annan webbplats.

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla nedanstående ritningar och blanketter.

  1. Ansökningsblankett eller anmälan
  2. Situationsplan, vanligaste skalan är 1:400.
  3. Planritning i skala 1:100
  4. Fasadritning i skala 1:100
  5. Kontrollplan

Skicka in din ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst, längre ned eller genom att mejla in handlingarna till samhallsbyggnad@boras.se tillsammans med blanketten.

Handläggningstid

Från det att vi fått in alla handlingar och ditt ärende är komplett kan du räkna att få ett beslut inom cirka tio veckor.

Tänk på

Det som du ska göra med fasaden ska passa in i rådande landskaps- och stadsbild och därför är form, färg och materialval viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Du får inte förvanska byggnader som är särskilt värdefulla historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fasadändring

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender