Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Rivningsanmälan

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område och du planerar att helt eller delvis riva, måste du först göra en rivningsanmälan.

Du behöver inte göra en anmälan, om det som du ska riva är en bygglovsbefriad åtgärd, till exempel en friggebod.

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering av ditt projekt, behöver du beställa en karta över din fastighet. På kartan ska det framgå om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Tänk på att kartan får vara max ett år gammal när du använder den i ditt ärende. Beställ karta här på webben Länk till annan webbplats..

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla handlingar nedan. I vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar och i så fall hör vi av oss.

  1. Ansökningsblankett eller anmälan
  2. Rivningsplan som talar om hur rivningsmaterialet kommer att hanteras.
  3. Miljöbesiktning. Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut om du behöver göra en miljöbesiktning i samband med din rivningsanmälan.
  4. Kontrollplan

Skicka in din anmälan

Du lämnar in din anmälan via vår e-tjänst längre ned eller genom att mejla in rivningsplanen till samhallsbyggnad@boras.se tillsammans med blanketten för rivningsanmälan.

Handläggningstid

Från det att vi fått in alla handlingar och ditt ärende är komplett kan du räkna att få ett beslut inom cirka fyra veckor.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rivningsanmälan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol