Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Rivningsplan

Rivningsplanen utgår från en inventering. I inventeringen identifieras först farliga och miljöskadliga material och väljer sedan en ekonomiskt rimlig hantering av så mycket som möjligt av byggnadens delar.

Målet är att:

 • i första hand kunna använda materialet för återanvändning.
 • i andra hand återvinna materialet.
 • i tredje hand utvinna materialet till energi.
 • i fjärde och sista hand deponera materialet. Deponeringsandelen bör bli så liten som möjligt.

Redovisa detta

I rivningsplanen ska du redovisa:

 • vilket material som ska återanvändas.
 • hur rivningsmaterialet kommer att sorteras och återvinnas.
 • hur rivningsarbetet ska utföras.
 • hur kulturhistoriska intrenssen tillvaratas.
 • hur farligt och miljöskadligt material ska tas om hand.
 • risker och skyddsåtgärder.
 • transport- och arbetsorganisation.

Tänk på

Du får inte påbörja rivningsarbetet förrän Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt rivningsplanen och du har fått ett startbesked.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rivningsplan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol