Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Rivningsplan

Rivningsplanen utgår från en inventering. I inventeringen identifieras först farliga och miljöskadliga material och väljer sedan en ekonomiskt rimlig hantering av så mycket som möjligt av byggnadens delar.

Målet är att:

 • i första hand kunna använda materialet för återanvändning.
 • i andra hand återvinna materialet.
 • i tredje hand utvinna materialet till energi.
 • i fjärde och sista hand deponera materialet. Deponeringsandelen bör bli så liten som möjligt.

Redovisa detta

I rivningsplanen ska du redovisa:

 • vilket material som ska återanvändas.
 • hur rivningsmaterialet kommer att sorteras och återvinnas.
 • hur rivningsarbetet ska utföras.
 • hur kulturhistoriska intrenssen tillvaratas.
 • hur farligt och miljöskadligt material ska tas om hand.
 • risker och skyddsåtgärder.
 • transport- och arbetsorganisation.

Tänk på

Du får inte påbörja rivningsarbetet förrän Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt rivningsplanen och du har fått ett startbesked.

Vi hjälper dig

Besök vår kundmottagning, öppna mottagning eller boka tid med en handläggare, om du behöver hjälp!

Öppettider och mer information om hur vi hjälper dig.

l

Självservice

Rivningsplan


Senast ändrad: 2019-08-26 08.58

Ändrad av:

Dela sidan: Rivningsplan

g q n C