Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Staket, plank eller mur

Om du ska sätta upp ett vanligt staket behöver du normalt inte söka bygglov. Men om du planerar att bygga ett plank eller en mur måste du antagligen det.

När blir ett staket ett plank?

Ett staket får som högst vara 110 cm och ska vara luftigt, det ska ha en täthet på mindre än 50 % material. Om du ska bygga ett staket behöver du inte söka bygglov. 

En avgränsning räknas som ett plank då det är högre än 110 cm, och/eller är tätare än 50 %, alltså om det är mer material (till exempel brädor) än luft i planket. Om du vill bygga ett plank måste du söka bygglov och få startbesked innan du kan börja bygga. 

När blir en mur eller stödmur lovpliktig? 

Om muren som du vill bygga kommer vara högre än 50 cm måste du söka bygglov och få ett startbesked innan du kan börja med arbetet. En mur är alltid lovpliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. 

Särskilda bestämmelser 

En- och tvåbostadshus 

För en- och tvåbostadshus finns det undantag från lovplikten för vissa åtgärder. Om du vill bygga en mur eller ett plank runt en uteplats behöver du inte söka bygglov om det du planerar att bygga lever upp till de här kriterierna:

  • Uteplatsen måste ligga inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.
  • Om uteplatsen ligger närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter måste de grannar som berörs godkänna åtgärden. 

Om det du planerar att uppföra inte lever upp till något av kriterierna måste du söka bygglov och få startbesked innan du kan börja bygga. 

I spridd bebyggelse 

Om din fastighet ligger utanför både detaljplan, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse behöver du inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet till bostadshuset. Om planket eller muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Om grannen inte ger dig sitt godkännande ska du söka bygglov hos oss.

I Boråskartan kan du ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av ditt projekt, behöver du beställa en karta över din fastighet. På kartan ska det framgå om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Du kan sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för ditt projekt. Tänk på att kartan får vara max ett år gammal när du använder den i ditt ärende. Beställ karta här på webbenlänk till annan webbplats.

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla handlingar nedan. I vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar och i så fall hör vi av oss.

Skicka in din ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst nedan eller genom att mejla in handlingarna till samhallsbyggnad@boras.se tillsammans med blanketten.

Handläggningstid

Från det att vi fått in alla handlingar och ditt ärende är komplett kan du räkna att få ett beslut inom cirka tio veckor.

Tänk på

Det som byggs ska kunna passa in i rådande landskaps- och stadsbild och därför är form, färg och materialval viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Det är viktigt att granska om bygget medför fara eller betydande olägenhet för grannarna. Och att det som byggs blir tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Du inte får börja bygga innan du fått ett startbeskedöppnas i nytt fönster från Samhällsbyggnadsnämnden.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Staket, plank eller mur

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender