Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Vindkraftverk

Det är många intressen som ska tillgodoses när nya vindkraftverk etableras. När vi handlägger bygglov för vindkraft har vi alla dessa intressen i åtanke - det leder till att vi kan fatta väl avvägda och långsiktiga beslut.

Bygglov krävs för vindkraftverk om:

 • det är högre än 20 meter över markytan,
 • avståndet till gränsen är mindre än kraftverkets höjd över marken,
 • vindkraftverket monteras fast på en byggnad, eller
 • diametern på vindturbinen är större än tre meter 

Om vindkraftverket omfattas av tillstånd enligt miljöbalken krävs det inte bygglov för att uppföra det. På vindlov.se hittar du mer information om etablering och drift av vindkraft.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta kontakt med oss 

Du är varmt välkommen att prata med någon av våra handläggare om du har frågor om vindkraftverk och om det du planerar att bygga kräver bygglov. Dem når du antingen via vår kundmottagning, telefon 033-35 85 00, eller genom att besöka vår öppna mottagning tisdag - fredag 10.00 - 11.30 och tisdag 16.00 - 18.00.​  

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av ditt projekt, behöver du beställa en karta över din fastighet. På kartan ska det framgå om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Du kan sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för ditt projekt. Tänk på att kartan får vara max ett år gammal när du använder den i ditt ärende. Beställ karta här på webbenlänk till annan webbplats.

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla nedanstående handlingar. Våra exempel utgår från planenliga åtgärder och i vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar.

 1. Situationsplan, vanligaste skalan är 1:400.
 2. Ritningar som visar navhöjd och rotordiameter.
 3. En fabrikatsbeskrivning över verket.
 4. Utredningar som visar platsens vindförhållanden och det tänkta verkets påverkan på omgivningen avseende skuggor, ljud etcetera.
 5. Luftfartsverket och Försvarets godkännande.
 6. Andra verksamheters godkännande. De som kan tänkas påverkas eller störas behöver ge sitt godkännande, till exempel teleoperatörer, mastägare etcetera.
 7. Landskapsanalys (behövs för större anläggningar och parker).

Skicka in din ansökan

Ansöker gör du via vår e-tjänst Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom att mejla in handlingarna till samhallsbyggnad@boras.se tillsammans med ansökningsblanketten.

Handläggningstid

Från det att vi fått in alla handlingar och ditt ärende är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom cirka tio veckor.

Att tänka på 

Vindkraftverk bör inte placeras närmare annan bebyggelse än 500-600 meter. Parallellt med bygglovet ska en anmälan om miljöfarlig verksamhet göras till Miljöförvaltningen. För större anläggningar och parker ska i vissa fall tillstånd sökas hos Länsstyrelsen.

Senast ändrad: 2019-04-26 13.20

Ändrad av:

Dela sidan: Vindkraftverk

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • En telefon med knappsats

  Publicerad den

  Problem att nå Borås Stad via telefon

  En fiberkabel i Göteborg har blivit avgrävd vilket påverkade telefonin i Borås Stad. Felsökning pågår i detta nu tillsammans med underleverantör. Flertalet fasta dataförbindelser och telefoniförbindel...
 • En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
 • Rostig skylt med text Borås

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
Ikon: Kalender

Kalender