Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Bygglovsprocessen

Ska ditt företag söka lov? Här får du information om hur processen går till.

1. Förbered dig

Vilka förutsättningar finns där du bor?

Ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område genom att söka efter din fastighet eller adress i Boråskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta oss. Vad är en detaljplan?

Om du ska bygga inom strandskyddat område, måste du ha fått ett godkänt strandskyddsbeslut från Miljöförvaltningen innan du gör en lovansökan hos oss. Du ska bifoga strandskyddsbeslutet med din ansökan.

Passar din tänkta byggåtgärd in i omgivningen?

Beroende på om du tänker bygga i stadsmiljö, villaområde eller landsbygd, är det viktigt att din tänkta byggåtgärd passar in i omgivningen. Därför behöver du noga tänka igenom ditt projekt. Ta gärna hjälp av en arkitekt om du känner dig osäker.

Prata med dina grannar

Dina grannar är viktiga i bygglovsprocessen. Håll dem uppdaterade och ha en god kontakt med dem genom hela processen. Vi kan behöva kontakta grannarna, beroende på vad du ska bygga.

2. Ansök

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kontakta vår kundtjänst om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten så skickar vi en blankett.

Viktigt med kompletta handlingar!

Tänk på att ha ditt ärende komplett med alla handlingar som behövs från början. Då kan vi handlägga ärendet snabbare. Du är alltid välkommen att visa upp dina handlingar hos oss, för att se om det saknas något i din ansökan. Boka tid med en bygglovshandläggare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du en kontrollansvarig?

Den personen som ansvarar för bygget (byggherren) behöver i vissa fall utse en kontrollansvarig för projektet. Den som är kontrollansvarig ser till att kontrollpunkterna följs. Den kontrollansvariga som du anlitar måste vara certifierad och får inte vara släkt eller arbetskamrat till dig.

3. Vi handlägger ditt ärende

Du får en bekräftelse

När ditt ärende har kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen, får du ett bekräftelsebrev från oss med information och diarienummer för ditt ärende. Vi kontaktar dig om något saknas, behöver förtydligas eller förändras i ditt ärende. Din handläggare kontaktar dig!

Handläggningstiden kan variera

Vårt mål är att handlägga ditt ärende inom 8 veckor. Men tiden kan variera! Det kan bero på olika saker:

  • om viktiga handlingar saknas i ditt ärende, kan det ta längre tid.
  • om ärendet inte följer detaljplan, kan det ta längre tid då bland annat dina grannar behöver kontaktas.
  • om det har kommit in synpunkter om ditt ärende från remissinstanser eller dina grannar kan det ta längre tid.
  • om byggprojektet omfattas av övrig lagstiftning, till exempel strandskyddsdispens Öppnas i nytt fönster., kan det ta längre tid. Det kan därför vara bra att få ett godkänt strandskyddsbeslut innan du skickar in din ansökan till oss.

4. Du får ett beslut

När vi är färdiga med handläggningen, kan du få följande beslut om ditt ärende:

  • beviljat - ditt ärende är godkänt och kan gå vidare till nästa steg. Se ditt beslutsprotokoll.
  • avslaget - ditt ärende är inte godkänt. Innan du får detta beslut, ska du ha fått information om att ditt ärende riskerar att få avslag.
  • avvisat - ditt ärende är inte komplett. Innan du får detta beslut, ska du ha fått information om att ditt ärende riskerar att bli avvisat.

Efter att du får beslutet från Samhällsbyggnadsnämnden så annonseras det på Post- och i Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om ingen överklagar beslutet inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft, det vill säga beslutet och ditt ärende är giltigt. Tänk på att du inte kan börja bygga direkt, utan du behöver först gå igenom de tekniska förutsättningarna med en byggnadsinspektör och få ett startbesked!

Utöver startbeskedet behöver du också vänta på att beslutet får verkställas. Ditt beslut om bygglov, marklov eller rivningslov får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta gäller även om beslutet inte har vunnit laga kraft. Genom att vänta fyra veckor kommer du som byggherre enklare kunna ta reda på om åtgärden är överklagad innan du avgör om du ska påbörja den. Det gör det även möjligt för eventuella klaganden att hinna begära inhibition av beslutet hos Länsstyrelsen innan byggherren har påbörjat åtgärden. Om beslutet inhiberas innebär det att beslutet inte får verkställas förrän det är slutligt prövat. Detta är särskilt viktigt vid rivningslov.

5. Du får ett startbesked

Innan du kan börja bygga måste du få ett startbesked. Ibland behövs det ett tekniskt samråd innan du kan få det. Då går vi tillsammans igenom hur arbetet kommer att planeras och organiseras. Du behöver boka tid med en bygginspektör - kontaktuppgifter finns i ditt beslut.

6. Bygget pågår

Under tiden som bygget pågår gör vi ofta ett eller flera platsbesök. Då kontrollerar vi att bygget följer kontrollplanen och följer det som står med i ditt bygglovsbeslut och startbesked.

7. Du får ett slutbesked

Innan du kan börja använda din nya byggnation behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut från Samhällsbyggnadsnämnden om att det som du har byggt får användas.

8. Ditt ärende arkiveras

Nu är ditt ärende färdigt och vi arkiverar dina handlingar. Du kan kontakta oss om du behöver ha dem.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Bygglov

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bygglovsprocessen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol