Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Startbesked

När en åtgärd kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska du alltid invänta ett startbesked från oss. Startbeskedet är fortsättningen på den bygglovansökan eller anmälan som du har gjort och därför behöver du inte ansöka separat om startbesked. Om du börjar bygga utan startbesked, tas en sanktionsavgift ut.

När behövs startbeskedet?

För att få starta med den åtgärd som du har planerat måste du ha ett startbesked. Det räcker alltså inte med att ditt bygglov har blivit godkänt eller att du har gjort en anmälan.

När vi utfärdar ett startbesked kontrollerar vi att det du planerar att göra uppfyller kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. Du får ett startbesked efter det tekniska samrådet, efter att ytterligare tekniska ritningar eller dokument har lämnats in till oss eller direkt i bygglovbeslutet.

Om det handlar om en åtgärd som bara kräver en anmälan, ger vi startbesked om vi ser att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Vad innehåller ett startbesked?

I startbeskedet är följande information med:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Startbesked

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol