Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Handläggning vid byggåtgärder

Vi guidar dig igenom de steg du behöver följa för att genomföra en bygglovsprocess. Andra steget i processen är handläggning.

Bygglovsprocessen fokus handläggning Ansökan Handläggning Grannehörande Beslut

När du ansöker om bygglov prövar vi om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om. Du blir då byggherre, alltså den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Vi prövar också om byggnaden är lämplig för sitt ändamål och andra faktorer som tillgänglighet och utseende. Om din fastighet ligger utanför detaljplan prövar vi också om platsen är lämplig för det som du önskar bygga.

Handläggningstid

Från det att vi fått in alla handlingar och din ansökan är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom cirka 10 veckor. Om något behöver kompletteras räknas de 10 veckorna istället från den dagen du har kompletterat din ansökan. Handläggningstiden påverkas av det underlag du lämnar in och hur väl förberedd du är. Om åtgärden uppfyller alla krav kan vi besluta att ge dig ett bygglov. Kom ihåg att du inte får börja bygga före du har fått ett startbesked.

Startbesked

Nästa steg i bygglovsprocessen

Grannehörande

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Handläggning vid byggåtgärder

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender