Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område är förhandsbeskedet ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att genomföra på den plats som du tänkt dig.

Med hjälp av Boråskartan kan du ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förhandsbesked garanterar bygglov

Förhandsbesked kan sökas på enklare handlingar än vad som krävs när du ansöker om bygglov. Syftet är att du ska få ett första besked om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den plats du valt, utan att du behöver projektera hela huset.

Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov om din ansökan inkommer inom två år. Ansökan måste då stämma överens med förhandsbeskedet och de eventuella krav som kommunen beslutat om.

Handläggningstid och kostnad

Från det att vi fått in alla handlingar och din ansökan är komplett kan du räkna med att få ett beslut efter cirka 10 veckor.

Ett förhandsbesked för ett enbostadshus utanför detaljplanerat område kostar 16 992 kronor för en tomt och sedan 8043 kronor per ytterligare tomt. Förhandbesked inom detaljplanerat område timdebiteras. Detta är exempelpriser och inga garanterade priser.

Om du vill veta mer om hur det går till när vi handlägger ditt förhandsbesked kan du läsa vidare på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förhandsbesked

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol