Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av en byggherre (som vanligtvis är den som betalar bygget). KA ska upprätta en kontrollplan och sedan ska byggherren utföra kontrollerna.

En KA ska enligt plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Hen ska vara opartisk inför den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att man inte kan vara kontrollansvarig och samtidigt jobba på samma företag som bygger eller beställer bygget.

På Boverket.se kan du hitta certifierade kontrollansvariga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppgifter hos den kontrollansvariga

 • Se till att kontrollplan, bestämmelser och villkor följs.
 • Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen.
 • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt delta byggnadsnämndens platsbesök.
 • Dokumentera sina besök och iakttagelser.
 • Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. 

Kontrollansvarig behövs inte för:

 • åtgärder och byggen som inte behöver bygglov eller anmälan
 • enklare åtgärder.

Vad är enklare åtgärder?

 • Små ändringar på byggnader.
 • Ändringar på uthus, garage och andra små byggnader.
 • Att flytta enklare byggnader.
 • Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som påverkar byggnadens yttre utseende mycket – förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad.
 • åtgärder såsom skyltar eller ljusanordningar.

Vet du inte vem som är kontrollansvarig?

Våra byggnadsinspektörer hjälper dig att reda ut frågan om kontrollansvarig. Ring vår kundmottagning på telefon 033-35 85 00, för att komma i kontakt med dem.

l

Självservice

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kontrollansvarig

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol