Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljöteknisk markundersökning

En miljöteknisk markundersökning görs för att kartlägga förekomsten och utbredningen av föroreningar i mark och grundvatten. Undersökningen ska göras av en sakkunnig.

Innan en rivning eller ombyggnad får påbörjas ska en materialinventering göras för att identifiera eventuellt farligt avfall i byggnaden, till exempel PCB, asbest, bly och kvicksilver. Inventeringen ska redovisa omfattningen av miljö- och hälsofarligt material i byggnaden och hur dessa material ska tas om hand. Kontrollansvarig för bygget hjälper dig med detta.

Mer om: Kontrollansvarig

Tänk på

Filformat som vi tar emot är PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, TIF och TIFF. 
Observera att vi inte kan ta emot zip-filer.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Miljöteknisk markundersökning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender