Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Översiktsplan

Alla kommuner i Sverige ska ha en översiktplan som beslutas av fullmäktige. Översiktsplanen är ett samlat dokument med kartor och text som visar den långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön i hela kommunen.

Översiktsplanen är inte bindande, men den fungerar som en vägledning för oss när du söker bygglov och förhandsbesked utanför detaljplanerat område.

Tänk på

Filformat som vi tar emot är PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, TIF och TIFF. 
Observera att vi inte kan ta emot zip-filer.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Översiktsplan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender