Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Marksektionsritning

Om du planerar att förändra den befintliga marknivån på din fastighet, till exempel i samband med att du bygger om ditt hus, kan du behöva redovisa detta på en marksektionsritning. Ritningen ska vara fackmässigt gjord.

Om du ska bygga nytt eller bygga till ett hus kan du behöva göra förändringar på marken på din fastighet. Då måste du lämna in en marksektionsritning med din ansökan.

Detta ska marksektionsritningen redovisa

Marksektionsritningen ska visa hur marken ser ut före och efter förändringen. För att vi ska kunna förstå din marksektionsritning ska det synas i situationsplanen var sektionerna är tagna.

Ta hjälp av våra exempelritningar för att bättre förstå hur din marksektionsritning ska se ut:

Exempel på hur en marksektionsritning vid nybyggnad kan se ut.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Marksektionsritning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol