Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Planritning

En planritning är en ritning över de olika våningsplanen i din byggnad som visar hur stora de olika rummen är och hur de används. Ritningen ska visa alla våningsplan som berörs av det du planerar att göra.

Ritningen ska vara i skala 1:100. Den ska vara fackmässigt gjord - se vårt exempel.

Detta ska planritningen redovisa

Ritningen ska visa våningsplanets olika delar (rum), dess användning och dess yta (i kvadratmeter). Avskiljbara delar ska redovisas med förslag på väggplacering (streckad). Planritningen ska visa var sektionerna är tagna och måttsatta.

Redovisa byggnadsarea och bruttoarea för varje plan. Reodovisa även eventuell lutning mellan entré och garage (lutningen får vara max 1:20).

Ta hjälp av våra exempelritningar för att bättre förstå hur din planritning ska utformas:

Exempel på hur en planritning vid nybyggnation kan se ut.

Vi hjälper dig

Besök vår kundmottagning, öppna mottagning eller boka tid med en handläggare, om du behöver hjälp!

Öppettider och mer information om hur vi hjälper dig.

Senast ändrad: 2019-04-26 09.47

Ändrad av:

Dela sidan: Planritning

g q n C