Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Sektionsritning

På sektionsritningen redovisar du det färdiga golvets nivå och marknivån intill byggnaden. Rumshöjd och byggnadens takvinkel ska du även redovisa på ritningen.

Ritningen ska vara i skala 1:100 och ska vara vara fackmässigt gjord.

Detta ska sektionsritningen redovisa

Sektionsritning är genomskärning av byggnaden där grunden, våningshöjder (golvnivå) och takfall ska redovisas.

Vid snedtak avgränsas bostadsutrymmet 0,6 meter utanför den linje där rumshöjden är 1,90 meter. Detta kallas mätvärt utrymme enligt svensk standard – SS 02 10 53.

För att bättre förstå hur sektionsritningen ska se ut kan du ta hjälp av våra exempelritningar:

Exempel på hur en sektionsritning vid en nybyggnation kan se ut.

Vi hjälper dig

Besök vår kundmottagning, öppna mottagning eller boka tid med en handläggare, om du behöver hjälp!

Öppettider och mer information om hur vi hjälper dig.

Senast ändrad: 2019-04-26 09.45

Ändrad av:

Dela sidan: Sektionsritning

g q n C