Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Ledig verksamhetsmark

Industrimarkerna som är lediga är i varierande storlek och finns runt om i Borås.

Viared Västra

Industriområdet Viared Västra är en storsatsning som ska ge mer utrymme för företag som vill etablera sig här. Området ligger i anslutning till riksväg 40 och är i närheten av centrala Borås. Här förbereds nu drygt 80 hektar industrimark. En stor del av marken är redan tillgänglig på området och man räknar med att hela området ska stå klart under år 2026. Alla tomter säljs grovplanerade av Borås Stad, det vill säga att marken är bearbetad före tillträde.

I Viared finns över 130 aktiva företag som är organiserade genom Viareds företagarföreninglänk till annan webbplats.

Priser

 • Mark för tomter i skyltläge: 650 SEK/m2
 • Mark för tomter utan skyltläge: 550 SEK/m2

All mark är grovplanerad och dessa arbeten ingår i priset. Kvalitétsdokument på markarbeten för de olika kvarteren skickas på begäran.

Andra avgifter som exempelvis anslutningar, bygglov och planavgift tillkommer.

Det finns utbyggt för el, vatten, avlopp och fiber i området och fjärrvärme och sprinklerledning håller på att byggas ut nu.

Borås Energi- och miljös webbsidalänk till annan webbplats kan du göra en snabbkalkyl på kostnader för anslutningar för vatten, spillvatten och dagvattenhantering:

Nordskogen

Nordskogen ligger strax norr om Borås centrum utmed riksväg 42. Här finns redan företag som Stena Metal på plats tillsammans med ett företagshotell som börjar etablera sig. Även bilhandlaren Nordskogs Bil är etablerad här.

På den östra delen finns ett nyexploaterat industriområde på totalt ca 300.000 m2 tillgänglig mark för lättare industri och lager. Även här är marken bearbetad och grovplanerad.

Priser

 • Mark på östra sidan av Nordskogsleden: 400 SEK/m2.
  I priset ingår markarbete för 150 kr/m2.
 • Mark på västra sidan av Nordskogsleden: 275 SEK/m2
  Visst markarbete är utfört men markundersökning krävs och bekostas av köparen.

Andra avgifter som exempelvis anslutningar, bygglov och planavgift tillkommer. Det finns utbyggt för el, vatten, avlopp, fjärrvärme och fiber i området.

Övriga områden och kransorter

Det finns några mindre byggrätter på kommunal mark på lite spridda håll i Borås tätort men fler och fler av dessa områden omvandlas för bostäder enligt den nya översiktsplanen. Det finns även några privata markägare som har byggrätter för industri och verksamhet. I de flesta av de större kransorterna till Borås finns det tillgänglig kommunal industrimark av varierande storlek.

Senast ändrad: 2020-03-12 11.37

Ändrad av:

Dela sidan: Ledig verksamhetsmark

g q n C

y Nyheter

y Nyheter

 • Vy från Rya åsar.
 • Några personer står under ett öppet tält

o Kalender

 • Kommunstyrelsen sammanträder
 • Kalenderblad